A4 GEVOLGEN VOOR KLUTSDORP, KENMERK LK/80019

 


 

Bergen op Zoom, 18 februari 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: A4 gevolgen voor Klutsdorp, ons kenmerk LK/80019

 

Geacht College, 

Uw college en de gemeenteraadsfracties hebben een brief gekregen van de actiegroep “Houdt Klutsdorp Levend” waarin een schets wordt gegeven van de gevolgen van de aanleg van de A4 voor de gemeenschap Klutsdorp, alsmede een warm pleidooi voor de realisering van een tunnel onder de A4. 

De BSD fractie onderkent de geschetste problematiek en de onevenredige aantasting van de leefbaarheid in Klutsdorp door de aanleg. 

De BSD fractie verzoekt uw college aan de gemeenteraad inzicht te geven welke inspanningen het college specifiek heeft gepleegd om een dergelijk verzoek onder de aandacht van Rijkswaterstaat te brengen c.q. de tunnel gerealiseerd te krijgen. Tevens acht de BSD fractie het van belang inzicht te krijgen in de eventuele globale kosten van een tunnel zoals geschetst door de actiegroep. 

Graag een schriftelijk antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *