VERORDENING INKOOP, KENMERK 80020

 


 

Bergen op Zoom, 21 februari 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LK/80020 

 

Geacht College, 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in het advies van Deloitte Touche inzake de verordening inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken waar naar bij de behandeling van RVB08-0013 in de commissie Mens en Maatschappij namens het college is verwezen. Voornoemd advies is het document als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB. 

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB het advies voor de verzoeker ter inzage te leggen op 13 en 14 maart 2008.

In de verwachting dat U de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren en Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *