DETAILS 24, KENMERK LK/80023

 


 

Bergen op Zoom, 25 februari 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Details 24, ons kenmerk LK/80023

 

Geacht College, 

Met regelmaat bereiken de BSD-fractie klachten over het functioneren van de Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW). Met name ouderen klagen over allerlei vormen van prijsstijgingen, doorgevoerd door het SVW die er toe leiden dat zij, naar hun zeggen, geen gebruik meer kunnen maken van voorzieningen in de wijkcentra die op hen gericht zijn. De BSD fractie acht het tijd het functioneren van het SVW eens tegen het licht te houden. Bijvoorbeeld door een brede evaluatie waarbij alle gebruikersgroepen van de sociaal-culturele voorzieningen gevraagd wordt naar hun ervaringen en behoeften. 

Hangplekken leveren, bij mijn praatpaal, altijd veel opmerkingen op. Zo ook de hangplek bij de opgang van de Potterstraat naar de Hooghuisstraat. De lokale situatie maakt dat jongeren de locatie als een ideale hangplek zien. Pishoek en afvalbak aanwezig en wat afleiding door de in/uitgang van de ondergrondse garage ter plaatse. Sommigen vinden het leuk, wel of niet volle blikjes, juist als een auto passeert ‘per ongeluk’ van het muurtje te stoten of te laten vallen. Enige aandacht of het bekijken welke aanpassingen aan de lokale situatie mogelijk zijn om de hangplek minder ‘aangenaam’ te maken, lijken dienstbaar voor omwonenden en gebruikers van de garage. 

We claimen als gemeente aantrekkelijk te zijn voor toeristen en recreanten. Wat toeristen en recreanten bevreemdt is dat het toeristisch informatiepunt op koopzondagen gesloten is. 

De parkeermogelijkheden op De Kaai/De Haven roepen met name op woensdag, de dag vóór de weekmarkt, nogal wat vragen en ergernis op. Dit is met name het geval bij parkeerders die ter plaatse niet bekend zijn. Op woensdagen geldt vanaf 17.30 uur een parkeerverbod, inclusief wegsleepregeling. Dit laatste is alleen met borden aangegeven bij de inrit halverwege! Als je het ongeluk heb recht voor het Spuihuis in te rijden (dat kan volgens mijn waarneming op woensdag 20 februari 2008 omdat daar het centrale afsluitpaaltje ontbreekt), dan weet je van geen enkel parkeerverbod, laat staan van de geldende wegsleep regeling.

Voor bezoekers en werkers is het onbegrijpelijk dat het aanvangtijdstip van het parkeerverbod 17.30 uur is. Op dat tijdstip zijn veel werkers in de binnenstad nog niet klaar en worden zij in een aantal gevallen gedwongen om tussentijds hun auto te verplaatsen of bijvoorbeeld de winkel op woensdag vroeger te sluiten. Aanpassing van het ingangstijdstip van het parkeerverbod zou velen goed uitkomen en de aantrekkelijkheid van Bergen op Zoom als winkel en toeristische gemeente verhogen. 

Tenslotte iets over uw reactie op mijn brief inzake de Nieuwjaarsbijeenkomst, uw kenmerk U08-003106. Nergens in mijn brief (LK 80003) heb ik aangegeven ‘dat officiële geluidsnormeringen op de Nieuwjaarsbijeenkomst zijn overschreden’. Een opmerking “dat officiële geluidsnormeringen op de Nieuwjaarsbijeenkomst niet zijn overschreden” is dan ook geen antwoord op mijn klacht dat ik, zonder het te kunnen weten, op de Nieuwjaarsbijeenkomst geconfronteerd ben met geluidsbelastingen die gehoorschaden kunnen veroorzaken. Als mensen geheel verwillig zich bijvoorbeeld tijdens een voorstelling in de Maagd bloot willen stellen aan gehoorbeschadigende geluidsniveaus is dat hun bewuste keuze die men op basis van het geboden programma kan en mag maken. Bij de Nieuwjaarsbijeenkomst werden anderen en ik zonder waarschuwing of aankondiging blootgesteld aan geluidsvolumes, die weliswaar de ‘officiële geluidsnormeringen’ niet overschreden, maar wel het gehoor kunnen beschadigen.

Gezien uw antwoord zal ik dus in het vervolg de Nieuwjaarsbijeenkomst niet meer bezoeken. Ik wil graag van te voren weten wanneer ik mij in situaties begeef die mijn gezondheid en of gehoor kunnen schaden. Mijn advies volg mij, dan kunt u ook op latere leeftijd de burgers, indien u dat wilt, ook zonder gehoorapparaat horen. 

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet,

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *