X-TASE/CKB UNDERGROUND, KENMERK LK/80022

 


 

Bergen op Zoom, 25 februari 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: X-tase/CKB Undergroud, ons kenmerk LK/80022

 

Geacht College, 

Afgelopen zaterdag 23 februari 2008 heeft ondergetekende, op uitnodiging, een bezoek gebracht aan een evenement georganiseerd door de jongerenorganisatie x-tase in de Blokstallen. Ik was onder de indruk van de wijze waarop deze vrijwilligersorganisatie (voor en door jongeren) aan een behoefte van jongeren vorm geeft. Ik ben rondgeleid door de ruimten waar de activiteiten worden georganiseerd. Met de beperkte middelen wordt voorzien in een onder jongeren levende behoefte. Toch zijn er wel een aantal zaken nog te regelen en daarbij is de inzet/hulp van de gemeente noodzakelijk. Reeds bij de aanvang van de avond, circa 22.00 uur, werd een jongeman onwel. Vermoedelijk wegens indrinken nog voor binnenkomst. Hij werd buiten gedragen, de frisse lucht in en er werd door een vriend een oplossing gezocht bij mensen in de buurt. Mijn constatering: het zou goed zijn als de crew, bestaande uit vrijwilligers, een opleiding/cursus zou kunnen volgen om sneller te herkennen dat een jongere die het evenement komt bezoeken onder invloed is van drugs of alcohol en reeds bij de ingang de toegang kan worden ontzegd. Tevens zou het goed zijn als een aantal leden van de crew een EHBO diploma zouden hebben. Zelfs wanneer de paar aanwezige beveiligers en beheerders van het gebouw dit diploma zouden hebben, komt het mij voor dat hieraan een aanvullende behoefte bestaat.

Navraag bij de organisatie leerde mij dat in het verleden hiervoor bij de gemeente een subsidie is gevraagd, maar dat de subsidie – na een eerdere mondelinge toezegging – toch niet is verleend. Geen geld, geen cursus. De behoefte leeft nog steeds. Wat mij bij navraag ook bleek is dat voor de vrijwilligers geen vrijwilligersverzekering is afgesloten. Juist gezien de aard van de activiteiten, lijkt dat de BSD –fractie geboden. In de wetenschap dat de activiteiten plaatsvinden in een gemeentelijk gebouw en er een verbinding lijkt met het CKB (op veel folders worden x-tase en het CKBunderground samen vermeld) verzoekt de BSD fractie uw college te bekijken of subsidiering van o.a. een EHBO cursus en een vrijwilligersverzekering tot de mogelijkheden behoort. 

Graag een schriftelijk antwoord.

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *