RAADSVOORSTEL RVB08-0013, KENMERK LK80025

 


 

Bergen op Zoom, 27 februari 2008 

 

Aan de Burgemeester der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Raadsvoorstel RVB08-0013, kenmerk: LK80025

 

Geachte Burgemeester, 

Dank voor uw brief, kenmerk Uo8-003847 van 27 februari die mij per e-mail bereikte.

U verwijst daarin naar het ‘onafhankelijk’ (wie betaald ervoor) juridische advies van AKD / Deloitte (heeft ons nog niet bereikt), dat op haar beurt weer verwijst naar “het besluit Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten” welk besluit middels artikel 17 een vijftal uitzonderingen kent. Onder de uitzonderingen valt de opdrachtverlening uit hoofde van uitsluitend recht, zoals een verordening. Dat is een mogelijke rechtsgrond. 

Hier is echter weer een uitzondering op en die is (gratis) te vinden op de website van de NMa. Deze kunt u vinden via > actueel > themadossiers > overheid > te lezen onder het kopje wetgeving:

“De overheid kan de mededinging beïnvloeden door het creëren van wetgeving. Deze wetgeving mag niet, zo hebben de rechters van de Europese Unie bepaald, de mededinging tussen lidstaten merkbaar beperken.” 

De BSD interpretatie van ‘merkbaar’ is dat, gezien de grote van het jaarlijkse bedrag (circa 170.000 euro) en de contractduur (vermoedelijk 3 jaar of langer), de ‘mededinging tussen lidstaten merkbaar beïnvloed wordt’. 

Uw eigen woorden waren op Walcheren, toen er gesproken werd over integriteit: “Bij twijfel niet inhalen”. Klaarblijkelijk geldt dit alleen voor raadsleden en vragen u en uw college bij twijfel een betaald juridisch advies wat u onafhankelijk noemt. 

DE BSD-fractie adviseert u met klem raadsvoorstel RVB08-0013 komende raadsvergadering niet te behandelen. 

Hoogachtend,

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *