BEHOUD RAVELIJN, KENMERK LK/80028

 


 

Bergen op Zoom, 5 maart 2008

 

Aan de het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Behoud Ravelijn, ons kenmerk LK/80028

 

Geacht College, 

BSD ravelijn1 BSD ravelijn2Recent zijn delen van het Kop van ’t Hoofd ontdaan van de begroeiing. Bijgaande foto’s maken duidelijk welke schade door de begroeiing is aan gebracht aan dit restant van de vestingwerken. 

Het zal veel tijd en geld kosten de door plantengroei veroorzaakte schade te herstellen.

De vraag doet zich voor: welke risico’s er gelopen worden met de huidige begroeiing van het Ravelijn?

Naar de mening van de BSD-fractie is het tijd om van de begroeiing op het Ravelijn een analyse te maken, om vast te stellen in hoeverre deze bedreigend is voor de gemetselde delen van het vestingwerk. Om daarna te bepalen of, en zo ja, welke delen van die begroeiing ten behoeve van het behoud van het vestingwerk verwijderd dienen te worden. 

Graag schriftelijk antwoord.

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *