DETAILS 25, KENMERK LK/80030

 


 

Bergen op Zoom, 7 maart 2008

 

Aan de het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Details 25, ons kenmerk LK/80030

 

Geacht College, 

Recent heb ik een bericht gekregen van de Goed Heiligman. Hij heeft het bijzonder spijtig gevonden, maar heeft er wel begrip voor, dat de afgelopen jaren wegens werkzaamheden rond de kiosk op de Stenen Tuin en tijdens de restauratie van de kiosk, voor de afsluiting van de traditionele lampionnenoptocht op de laatste vrijdagavond voor 5 december gehouden ter zijne ere is uitgeweken naar de Grote Markt.

Hij keek uit naar het moment dat de werkzaamheden zouden zijn afgerond en de kiosk speciaal voor hem in de oude glorie was hersteld, zodat de lampionnenoptocht weer kon eindigen op de plek waar de Sint zo op gesteld is en voor ouders en kinderen zo vertrouwd. Hij was dan ook verbijsterd dat, ondanks dat de werkzaamheden waren afgerond, de lampionnenoptocht hier niet meer mag eindigen. Volgens zijn informatie zouden gemeentelijk beslissers, vast zonder kinderen en van buiten Berge (want anders zouden ze er niet opkomen), de omgeving van de kiosk ‘wegens de goten gevaarlijk vinden voor enkels van kinderen en volwassenen’.

De Sint vraagt zich af wat in hemelsnaam de inrichters van het prachtige plein heeft bezield om zijn ontvangplaats van de kinderen zo in te richten. “De kiosk is toch bedoeld voor mijn ontvangst met muziek en de eerbewijzen van honderden kinderen met hun ouders”, vraagt de Sint zich nu af. De Sint gaat er vanuit dat op 28 november, desnoods middels plankjes of balkjes in de goten, zijn Stenen Tuin of Parade Plaats weer gevuld zal zijn met vele kinderen en ouders met lampionnen en dat de Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom dit weer op die plaats mag en kan organiseren. 

Voor veel geld heeft men over de nieuwe A4 een (te smal) ecoduct aangelegd, onder andere voor reeën. Tegelijkertijd is/wordt in grote delen van de leefgebieden/bossen, die verbonden worden, de onderbegroeiing weggehaald. Hierdoor gaan de natuurlijke schuilplaatsen van reeën verloren. Natuurbouw is prachtig, behalve als iedere logica ontbreekt en het meer lijkt op afbraak.

Het onwenselijke gebruik door gemotoriseerd verkeer van het fiets/eco(via)duct over de nieuwe A4 vraagt ook aandacht. Door dit gebruik is de functie als ecoduct vrijwel minimaal. Graag hiervoor uw aandacht. 

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *