WOB VERZOEK, KENMERK: LK80033

 


 

Bergen op Zoom, 15 maart 2008

 

Aan Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Verzoek Wet openbaarheid van bestuur, kenmerk: LK80033

 

Geacht College, 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op alle aanbestedingen/gunningen van alle werken, diensten en aankopen boven de 5000 euro vanaf mei 2006, de start van uw college. Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB. 

Ondergetekende verlangt van uw College in de gelegenheid te worden gesteld kennis te nemen van de inhoud van die dossiers (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 14 april tot en met 24 april 2008. 

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *