DETAILS 26, KENMERK LK/80035

Bergen op Zoom, 22 maart 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Details 26, ons kenmerk LK/80035

 

Geacht College, 

Vorig jaar kwam er bij een aantal gemeenten in Noord-Holland (Hoofddorp, Haarlem en Hoorn) plotseling geen water meer uit de kraan c.q. hadden zodanige problemen met de waterkwaliteit (E. coli-bacterie) dat het gebruik een direct gevaar was voor de volksgezondheid. Toen bleek dat het voorzien van burgers van de minimale 3 liter per dag per persoon drinkwater geen sinecure was. Naar de kennis van de BSD fractie is dan de gemeente verantwoordelijk voor de distributie van het water. De gemeenten bleken niet op die taak berekend. Het verzoek van de BSD-fractie is om één en ander voor de gemeente Bergen op Zoom eens goed in kaart te brengen en te kijken of de gemeente Bergen op Zoom in een dergelijk geval wel de distributie van de minimale 3 liter per dag per persoon voor elkaar kan krijgen. 

Van Lepelstraat een 30 km-zone maken is een goed idee. Van vrijwel alle kruisingen gelijkwaardige kruisingen maken is ook een goed idee. Behalve als bij de lokale situatie de voorrang van rechts een direct gevaar vormt vanwege de onoverzichtelijkheid. De kruising Kerkstraat/Vagevuur vereist een andere aanpak. Ook zou het goed zijn om aan de handhaving van de 30 km-zone in Lepelstraat inhoud te geven door het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen en een consequente 30 km. bewijzering. 

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *