SOCIAAL OVERWOGEN AANBESTEDEN, KENMERK LK/80038

 


 

Bergen op Zoom, 12 april 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Sociaal overwogen aanbesteden, ons kenmerk LK/80038

 

Geacht College, 

Recent is het VNG boekje “Sociaal overwogen aanbesteden” met als onder titel “Varianten in het voorzien van hulp bij het huishouden in het kader van de WMO” verschenen.

Als gemeenteraadslid word ik geconfronteerd met een verscheidenheid aan gevolgen van de gemeentelijke aanbesteding van de huishoudelijke hulp. Het aantal klachten is legio. Burgers die klagen over de achteruitgang van de dienstverlening, het wisselen van hulpverleners, de ingewikkeldheid van het persoonsgebonden budget, de indicaties enz. Daar komen bij de gevolgen voor de werkers in de zorg., waarvan de voorstellen van de directie bij Tante Louise de meest schrijnende zijn. Reeds vele werkers in de zorg hebben hun vaste contract omgezet zien worden naar dat van alfa hulp. 

Mevr Bussemaker, de staatssecretaris van VWS, zei in haar voorwoord in het VNG boekje “De eerste ronde van aanbesteden heeft behalve tot beoogde ook tot onvoorziene effecten geleid”.

Of de hierboven beschreven effecten wel of niet beoogd waren, weet de BSD fractie niet. De BSD fractie vindt ze in ieder geval ongewenst.

Het wordt tijd voor een evaluatie van het aanbestedingstraject zoals het verlopen is. Ook wordt het tijd dat de gemeenteraad een debat voert en keuzen maakt voor toekomstige wijze van aanbesteden van de hulp in het huishouden. Hierbij kunnen de varianten zoals vermeld in de VNG studie besproken worden, waarbij o.a. het opnemen van aanvullende geschiktheidseisen en gunningscriteria zoals een goed werkgeversschap/minimumtarief voor de BSD fractie leidend zal zijn. 

Reeds eerder bij brief van 18 oktober 2007, details 18 schreef de BSD: Lijstjes zoals de “beste binnenstad van Nederland” zijn in. In Plus Magazine het lijstje van de meest “krenterige gemeenten” als het gaat over het uurtarief voor huishoudelijke hulp middels het budgethouderschap bij een persoonsgebonden budget. Bergen op Zoom schittert op dit lijstje bij de top tien met een tarief dat nog geen 59 % bedraagt van het tarief dat de nummer 1 van het lijstje met de meest Gulle Gemeenten, hanteert. 

Een te laag uurtarief leidt tot effecten die maatschappelijk en sociaal niet gewenst zijn. Door de gang van zaken wordt ook dit deel van de zorg onaantrekkelijk om in te werken hetgeen in de toekomst, wanneer de vraag naar hulp voor de huishouding door de vergrijzing stijgt, een groot maatschappelijk probleem kan worden. 

De BSD verzoekt het college te komen met een raadsmededeling inhoudende een evaluatie van het gehele proces van indicatie, aanbesteding en uitvoering van huishoudelijke hulp. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *