LIJST MONUMENTALE BOMEN, KENMERK LK/80045

 


 

Bergen op Zoom, 22 april 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: artikel 39 vraag, lijst met monumentale bomen, ons kenmerk LK/80045 

 

Geacht College, 

Dank voor uw reactie (uw kenmerk U08-006665) op mijn brief LK/80029 inzake de lijst met monumentale bomen. Wat de BSD-fractie in uw brief bevreemdt is: “Voorts wordt de eigenaar om toestemming gevraagd”. Nergens in de door de gemeenteraad vastgestelde procedure ter plaatsing van een boom op de monumentenlijst is het ‘toestemming vragen’ opgenomen. 

De BSD-fractie vindt het onjuist dat dit ‘toestemming vragen’ een onderdeel is van de procedure. Het dienen de bijzondere kwaliteiten van de boom te zijn die tot het besluit tot plaatsing van een boom op de lijst met monumentale bomen leiden.

Hier dient naar mijn gevoel het algemeen belang tot behoud van een natuurlijk monument bepalend te zijn, net als dat bij andere monumenten het geval is, en niet het private belang van een toevallige eigenaar. 

Op basis van welk raadsbesluit of welke raadsuitspraak is uw college van mening dat het ‘toestemming vragen’ een onderdeel is/geworden van de procedure tot opname van een boom op de lijst van monumentale bomen? 

Graag schriftelijk antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *