MILIEUMETINGEN, KENMERK LK/80043

 


 

Bergen op Zoom, 22 april 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: artikel 39 vragen provinciale milieumetingen Bergsebaan ter hoogte van het elektriciteitshuisje nabij nr. 84, ons kenmerk LK/80043

 

Geacht College, 

Sinds op zijn minst enige weken vinden er, op een landbouwperceel aan de Bergsebaan ter hoogte van het elektriciteitshuisje nabij nr. 84, milieumetingen plaats door bureau milieumetingen van de provincie Noord-Brabant. Dit perceel is door een nabij gelegen camping beoogd uitbreidingsterrein en ligt in de directe nabijheid van het afvaloverslagstation De Kragge. Navraag bij het bureau milieumetingen leerde dat de meetwagen metingen verricht om de achtergrondniveaus van onder andere geluid te meten. Dit ten behoeve van een nieuwe milieuvergunningsaanvraag door de exploitant van De Kragge. Het is bevreemdend dat de metingen plaatsvinden in een periode dat door de werkzaamheden op het baanvak Bergen op Zoom – Vlissingen het treinverkeer minimaal is en er nauwelijks doorgaande goederentreinen rijden. 

Navraag leerde dat dit soort langdurige achtergrondmetingen in de toekomst ook gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van andere milieu/gebruiksvergunningsaanvragen, zoals bijvoorbeeld voor een dergelijke aanvraag van een camping.

Zonder dat ondergetekende de indruk wil wekken van een opzettelijk keuze voor metingen van achtergrondgeluidsniveaus gedurende een niet representatieve periode, zal helder zijn dat deze metingen niet normatief zijn en niet gebruikt kunnen worden voor welke vergunningverlening dan ook. Ook de mogelijke stellingname dat voor de vaststelling van het referentie geluidsniveau (het niveau dat in 95 % van de tijd niet overschreden wordt) het treinverkeer niet relevant zou zijn, acht ondergetekende niet juist. Zeker het vrachttreinverkeer kent lange belastingtijden (vrachttreinen rijden langzaam en kennen zeer hoge geluidsniveaus) en dient meegenomente worden. 

Het voorgaande leidt voor de BSD-fractie tot de volgende vragen: 

– Is het college met de BSD-fractie van mening dat milieumetingen in een niet representatieve periode niet gebruikt mogen worden als referentie voor welke milieu- of gebruiksvergunning? 

– Is het college bereid het provinciale bureau milieumetingen te wijzen op het niet representatief zijn van de metingen in een periode dat van treinverkeer op het baanvak Bergen op Zoom – Vlissingen nauwelijks sprake is? 

– Geeft het college haar woord dat bij de beoordeling van een eventuele milieu/gebruiksvergunning van/voor bedrijven uit de omgeving van de Bergsebaan door de gemeente Bergen op Zoom deze metingen niet gebruikt zullen worden? 

Beantwoording graag schriftelijk 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *