AUDIT “VERWERVING SUBSIDIES”, KENMERK LK/80048

 


 

Bergen op Zoom, 26 april 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Audit “verwerving subsidies”, ons kenmerk LK/80048

 

Geacht College, 

Met belangstelling heeft ondergetekende de audit “verwerving subsidies” van 23 februari 2007 gelezen. Een audit met een aantal interessante conclusies en aanbevelingen. De BSD fractie neemt voetstoots aan dat die ook door uw college opgevolgd zullen gaan worden. De beantwoording van één stelling verwonderde ondergetekende in hoge mate, te weten stelling 4c: “Een voorstel om de subsidie niet aan te vragen wordt voorgelegd aan:” 67% van de respondenten legt een dergelijk voorstel aan niemand voor. Daarmede zijn of haar directeur, wethouder, college of raad passerend op een belangrijk punt: het wel of niet aanvragen van een subsidie en daarmee de kans op mogelijke inkomsten te missen voor de dekking van kosten die de gemeente Bergen op Zoom maakt. 

Omdat ondergetekende over de uitkomsten van deze stelling en de mogelijke gevolgen van deze omgang met subsidiemogelijkheden niets concreets terug heeft gevonden in de conclusies en aanbevelingen ben ik benieuwd hoe uw college met deze uitkomst van de audit is omgegaan. 

Graag een schriftelijke reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.