SECRETARIAAT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN, KENMERK LK/80047

 


 

Bergen op Zoom, 26 april 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Secretariaat adviescommissie voor de bezwaarschriften, ons kenmerk LK/80047

 

Geacht College, 

Reeds jaren woon ik met regelmaat de vergaderingen bij van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. In de jaren tachtig en begin jaren negentig bestond die commissie uit drie personen bijgestaan door één secretaris in gemeentelijke dienst c.q. deel uitmakend van de gemeentelijke organisatie. In de loop der jaren is het aantal secretarissen uitgebreid van één naar twee en recent naar drie. Buiten dat ondergetekende niet weet waar dat voor nodig is (er wordt immers van iedere bijeenkomst net als vroeger maar één verslag gemaakt) roept het een vraag op die te maken heeft met de onafhankelijkheid van de adviescommissie. 

Tijdens de openbare zittingen vraagt de voorzitter met regelmaat ook aan de secretarissen of er nog vragen zijn. Wat er buiten de openbare hoorzittingen gebeurt, onttrekt zich aan mijn waarneming. Toch sluit ik niet uit dat de drie secretarissen (stuk voor stuk juridisch geschoold, lekker belangrijk als je alleen een verslag maakt) deelnemen aan het overleg van de adviescommissie. Dit is niet alleen ongewenst, maar gezien hun toegenomen aantal kan dit ook van invloed zijn op de gewenste onafhankelijke besluitvorming van de adviescommissie. Ik heb herhaaldelijk waargenomen dat na afloop van een zitting (en dan gaat de adviescommissie volgens de voorzitter in overleg) de secretarissen aanwezig blijven bij dat overleg. 

Ook als uw college de BSD-fractie de zekerheid geeft dat de secretarissen feitelijk niet deelnemen aan het overleg c.q. de besluitvorming in de adviescommissie, vindt ondergetekende het uit oogpunt van het integriteitimago onwenselijk dat het juridisch geschoolde secretariaat (drie in getal) aanwezig blijven bij het besluitvormende overleg. Dit kan het onafhankelijke imago van de adviescommissie aantasten. Dat doet het in ieder geval bij ondergetekende, omdat ik mij niet kan voorstellen dat iemand die juridisch geschoold is zich ten alle tijden, ook bij een zeer interessante casus, onthoudt van commentaar of deelname aan de discussie en zich dan (met zijn drieën beperkt tot het opschrijven van wat gezegd c.q. besloten wordt. 

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *