FORT PINSENWEG RVB08-0065, KENMERK LK/80049

 


 

Bergen op Zoom, 7 mei 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Fort Pinsenweg RVB08-0065, ons kenmerk LK/80049

 

Geacht College, 

Op de commissieagenda van de commissie Stad en Ruimte staat RVB08-0065 Ruimte voor Ruimte-ontwikkeling Fort Pinsenweg met als bijlage het rapport van adviesbureau van de Poel. Dit rapport bevat veel fouten. Een bewoner heeft alleen al ten aanzien van zaken uit zijn directe omgeving een aantal forse en storende fouten ontdekt. Dit roept ernstige twijfels op over de kwaliteit van dit rapport, alsmede de op basis daarvan getrokken conclusies, aanbevelingen en planinrichting. 

Voorbeelden van zaken die niet kloppen: 

– Op pagina 4, Fort Pinsenweg 4, perceelsgrootte circa 1130 m2 . In werkelijkheid is dit perceel 5200 m2 ( is simpel te vinden in de WOZ aanslag). 

– De inhoud van de woning op dat perceel is geen 900 m3 maar 750m3. 

– Fort Pinsenweg 6a, perceelsgrootte is geen 1940 m2 maar 1985 m2. 

– De inhoud van de woning op dat perceel is geen 700 m3 maar 540 m3. 

– In de bij het rapport gevoegde luchtfoto met ingetekende kavels zijn twee bouwkavels opgenomen van 1646 en 1604 m2. Deze zijn echter bij Helmig te koop waarbij men aangeeft dat het om 1000 m2 per kavel gaat. Navraag bij Helmig en de verkoper bevestigen inderdaad dat het om 1000 m2 per kavel gaat. 

Als het bovenvermelde representatief is voor de kwaliteit van het hele rapport is dit rapport niet bruikbaar als onderbouwing voor de plan ontwikkeling Fort Pinsenweg.

De BSD-fractie verzoekt uw college behandeling uit te stellen en de kwaliteit van de rapportage van het adviesbureau van de Poel te onderzoeken. Hierbij gaat de BSD-fractie er van uit dat uw college de rekening van deze rapportage niet voetstoots zal betalen. 

Graag een schriftelijke reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *