WOB VERZOEK DE HEIDE, KENMERK: LK80050

 


 

Bergen op Zoom, 12 mei 2008

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Verzoek Wet openbaarheid van bestuur, kenmerk: LK80050 

 

Geacht College, 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in het advies, uitgebracht door de dochterstichting van de Stichting Advisering Buitengebied die de advisering verricht op het vlak van toerisme en recreatie, inzake het bestemmingsplan de Heide. Voornoemd advies is het document als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB. 

Ondergetekende verlangt van uw College in de gelegenheid te worden gesteld kennis te nemen van de inhoud van dat advies (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB het advies voor verzoeker ter inzage te leggen van 2 juni tot en met 6 juni 2008. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *