DETAILS 30, KENMERK LK/80055

 


 

Bergen op Zoom, 26 mei 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Details 30, ons kenmerk LK/80055

 

Geacht College, 

De Slikbatterij en directe omgeving, als onderdeel van Stadspark Kijk in de Pot, is ontworpen door Bergse kunstenaars. Dit vereist, vanwege de rechten op het intellectueeleigendom, een zorgvuldige omgang met een dergelijk complex in de openbare ruimte. Met genoegen constateert de BSD fractie dat de tekst van Bert Bevers, die in september 2005 gesloopt was, nu in aangepaste vorm vandalismebestendig blijkt. Mijn complimenten voor de aanpak toen. Er is in samenspraak met de kunstenaars toen een passende oplossing gevonden. Ook het groen onderhoud is nu zo dat de tekst vanaf de Markiezaatsweg overdag te lezen is.

Nu moet de BSD-fractie helaas constateren dat het oorspronkelijke ontwerp wederom veranderingen ondergaat zonder overleg met de ontwerpers. De plaatsing van straatmeubilair (bankjes en afvalbak) wordt door de kunstenaars als een inbreuk op het ontwerp ervaren. Ook het verdwijnen van de verlichting voor de tekst (vandalisme) wordt betreurd. 

Het parkeren (na 19.00 uur) in de Bosstraat en in de Potterstraat in het straatdeel nabij de Bosstraat roept bij burgers veel ergernis op. Zeker als zij gebruik willen maken van de poort, gelegen tussen de Bosstraat nummer 16 en Potterstraat nummer 60. Met regelmaat is deze doorgang geheel of gedeeltelijk belemmerd door parkeerders die gebruik maken van nabij gelegen horecagelegenheden. 

Feestdagen zoals Pinksteren leiden steeds tot klachten over Saver (volle containers). Het moet toch mogelijk zijn daar harde afspraken over te maken. 

Het pleintje voor de Jumbo/Mediamarkt, hoe mooi ook ingericht, leidt steeds tot klachten. Van de stoeltjes wordt goed gebruik gemaakt. Maar het is vaak een rommeltje. Zwerfvuil is daar een zeer ontsierend probleem. De afvalbak is op een zaterdag omstreeks 14.00 uur al vol. De laatste rem om zaken op straat te gooien is dan volledig verdwenen. Het was afgelopen zaterdag ter plekke gewoon een bende. De ‘beste binnenstad van Nederland’ onwaardig. 

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *