ONDERZOEK AANBESTEDINGEN/GUNNINGEN II, KENMERK: LK80056

 


 

Bergen op Zoom, 26 mei 2008 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Onderzoek aanbestedingen/gunningen II, kenmerk: LK80056 

 

Geacht College, 

Ondergetekende heeft in het kader van zijn onderzoek naar aanbestedingen/gunningen weer een aantal dossiers bestudeerd. 

De aanlevering van de dossiers ging nu gepaard met aanvullende uitleg en enkel memo’s en een handgeschreven briefje over het hoe en waarom van het afwijken van het geformuleerde aanbestedingsbeleid. De aard roept daarbij een bijna vervangende schaamte op. Wat te denken van een tekst als: ‘ik heb de bedrijven en fabrieken bezocht en dit was de beste leverancier’? Geen criteria. Geen referenties. Geen bezoekverslagen. De BSD-fractie gelooft iemand snel op zijn woord, behalve als het over het geld van de burger gaat. Dit is alles behalve transparant en geen blijk van vrije concurrentiekansen voor andere mogelijke leveranciers.  

Memo’s die de motivatie bevatten voor het gunnen van schilderwerk kende een andere standaardfrase: “monumentale karakter, de bekendheid met het werk en de aanwezige expertise”. Geen objectieve criteria! “De bekendheid met het werk” is een eeuwig geldende als anderen nooit een kans krijgen om die bekendheid op te doen!  

De specifiek onderzochte dossiers betroffen onder andere gunningen aan een loodgieterbedrijf voor wat veel opdrachten, verricht aan de gemeentelijke eigendommen met een monumentaal karakter. Alle bestekken waren opgesteld door de Monumentenwacht. De BSD-fractie wil niet bestrijden dat voor bepaalde werkzaamheden een zekere specialisatie/expertise noodzakelijk is.  

Een suggestie: vraag eens aan de Monumentenwacht welke bedrijven in Zuid-West Nederland over een dergelijke expertise beschikken om daarna met een meerjarige aanbesteding de beste prijs op te zoeken.  

Het tweede dossiercluster betrof de vele opdrachten aan één installatiebedrijf.  

Ook hier weer een bijna aandoenlijke motivatie als voorinformatie gepresenteerd.  “Voor de Firma ……. is toen bewust gekozen, in overleg met het bedrijfsbureau, omdat het een gerenommeerd bedrijf is met veel ervaring met onze gemeentelijke gebouwen. Al sinds jaren deed de Firma…….. naar volle tevredenheid het onderhoud hiervan dus was bekend met de situatie.” Ook dit is een eeuwig geldende motivatie. Anderen kunnen, als ze geen opdrachten krijgen, nooit die bekendheid en ervaring met onze gemeentelijke gebouwen krijgen. Dit bedrijf vormt in de praktijk bij veel opdrachten een twee-éénheid met een leverancier van valpreventieapparatuur. Die ‘waar de bedrijven en fabrieken van zijn bezocht.’ Met deze motivatie mocht dit bedrijf voor alle gemeentelijke platte daken de valpreventieapparatuur leveren voor een vermoedelijk totaa bedrag waar zeker minimaal vijf offertes nodig waren geweest als het volgens het vastgestelde aanbestedingsbeleid was gebeurd.  

Er is echter hoop. Uit een memo van 14 mei 2007 opgetekend: “het zit overigens in de planning de komende jaren in concurrentie op te vragen en de werkzaamheden in een meerjarig contract op te nemen.” De vraag is nu natuurlijk: wanneer is de komende jaren? 

Het voorgaande roept de vraag op: hoe lichtvaardig en weinig kritisch afdelingshoofden c.q. het College de motivatie van afwijkingen van het aanbestedingsbeleid accepteren. 

De BSD-fractie vraagt uw college aandacht voor bovenstaande bevindingen en verzoekt uw College de voormelde verbetersuggesties te overwegen. 

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *