DETAILS 31, KENMERK LK/80057

 


 

Bergen op Zoom, 31 mei 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Details 31, ons kenmerk LK/80057 

 

Geacht College, 

Vrachtwagens, rijdende over de Randweg-West, komen direct na de stoplichten bij de T-kruising met de Lelyweg een verbodsbord tegen met de inhoud dat bij de volgende stoplichten links afslaan, de Halsterseweg op, voor vrachtwagens, tenzij zijnde bestemmingsverkeer, voor hen verboden is. Al het vrachtverkeer komende van de industrieterreinen: Noordland en Theodorushaven wordt gedwongen via Randweg-Noord de aansluiting op de A4 te zoeken. Op zich een goede maatregel, mits het geldend zou zijn voor al het vrachtverkeer dat zijn weg zou zoeken naar het noorden. Verkeer dat vanuit het oosten komt en rijdende over de Randweg-Noord in westelijke richting, mag wel rechtsaf de Halstersweg op naar het noorden. Vrachtwagenchauffeurs ervaren dit als discriminerend en onbegrijpelijk, mede omdat, komende vanuit het noorden of westen (Tholen of Steenbergen), men geen verbodsborden gericht op het vrachtwagen verkeer tegenkomt. Alleen vrachtverkeer komende vanaf Noordland en de Theodorushaven is zo strafbaar ander vrachtverkeer niet. Hier kan zich ook een handhavingprobleem voordoen.

Vanuit wijk Oost komen steeds meer klachten over illegale bouwsels in achtertuinen en niet reglementaire erf afscheidingen. Veel bewoners van Oost wijten de sterke toename van deze illegale bouwsels aan de komst van oorspronkelijke bewoners van de Blokkendoos, die hun gewoonten mee zouden hebben genomen naar hun nieuwe woonomgeving. Het kan niet zo zijn dat met de sanering van de Blokkendoos mogelijk nieuwe illegale toestanden elders ontstaan. Een rondgang door de brandgangen van wijk Oost laat zien dat er een wildgroei aan het ontstaan is van illegale bouwsels die, buiten een verloedering, ook (brand)gevaarlijke situaties doen ontstaan. Graag in handhavende zin uw aandacht voor deze constatering. 

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *