MOTIE SOCIAAL-PROFIJTBEGINSEL

 


 

M O T I E

 

De gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

Overwegende dat: 

– er voor langdurig werklozen en mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt in Bergen op Zoom slechts beperkte mogelijkheden zijn tot toetreding tot de arbeidsmarkt;

– het stellen van eisen aan aannemers van gemeentelijke opdrachten tot de mogelijkheden behoort;

– de gemeente Dordrecht reeds vanaf 1998 bij het aanbesteden van werken vanaf € 60.000 werkt met het begrip “social return on investment (SROI)”, in goed Nederlands ‘het sociaal-profijtbeginsel’;

– de SROI betreft de eis dat de opdrachtnemer 5 procent van de bruto-aanneemsom aan opleidingsplaatsen of inzet van werklozen besteed;

– dit juridisch houdbaar is gebleken; de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland de gemeente, bij een procedure aangespannen door de Nederlandse Vereniging Wegenbouw Aannemerscombinatie Nederland, ook in hoger beroep in het gelijk stelde;

– de gemeente Dordrecht ook aan projectontwikkelaars met succes deze eis stelt.

– dat de regeling, zo is uit onderzoek gebleken, niet tot hogere aanneemsommen/kosten leidt. 

Concluderende dat: 

– een dergelijke regeling ook voor en in de gemeente Bergen op Zoom een nuttig instrument kan zijn voor het aan de slag helpen van werklozen.

 Verzoekt het College: 

– het sociaal-profijtbeginsel naar Dordrechtsmodel bij aanbesteden van werken in te voeren. 

en gaat over tot de orde van de dag.

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.