‘DETAILS 33’, KENMERK LK/80059

 


 

Bergen op Zoom, 7 juni 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: ‘Details 33’, ons kenmerk LK/80059

 

Geacht College, 

Met enig afgrijzen heb ik kennis genomen van het voorpagina artikel in BN/de Stem van heden met de kop “Drie jongens en meisje vast voor berovingen.” In de nacht van zaterdag op zondag (31/5 en 1/6) werd ik wakker door het geluid van een vechtpartij. Toen ik half slaapdronken in de richting keek waar het geluid vandaan kwam zag ik twee schimmen de Engelsestraat in schieten richting de Blauwehandstraat en een man op de hoek Engelsestraat/ Nieuwstraat opkrabbelen. In de gedachte dat dit een ‘gewone’ vechtpartij was ben ik weer gaan slapen, ervan overtuigd dat het bellen van de politie geen nut meer had omdat tegen de tijd dat de politie er zou zijn de participanten aan de vechtpartij niet meer op de plaats van het delict zouden zijn en moeilijk te achterhalen. De vechtpartij was immers al afgelopen. Wat mij echter dwars zit, is het feit dat ter plaatse de verlichting het al minimaal 72 uur ‘s nachts niet deed. Ik heb (vrijwel) iedere dag voorafgaande aan het incident de klachtenlijn gemaild en gewezen op het feit dat alle straatverlichting in de Nieuwstraat niet werkte en in de gehele Engelsestraat slechts één lamp brandde. Ik kon door de afwezige verlichting niet meer zien dan enkele wegvluchtende schimmen. Op vrijdag of donderdag had ik zelfs in mijn mail aan de klachtenlijn gewezen op het komende weekeinde en de dan aanwezige extra risico’s. Gekscherend zelfs al vast gevraagd om een schadeformulier indien het niet zou lukken de reparatie voor het weekeinde te verrichten. Nu is er een slachtoffer die er mogelijk niet was geweest als de straatverlichting het had gedaan. Het zou toch zo moeten zijn dat, wanneer de straatverlichting in een risicogebied uitvalt, dit voor reparatie de hoogste prioriteit krijgt.

Een gebaar richting slachtoffer van de gemeente lijkt mij op zijn plaats. Alsmede het voornemen om zeker in het uitgangsgebied kapotte verlichting direct te herstellen. 

Op de stoep fietsende scholieren zijn op de Zuidzijde Zoom een vaak voorkomende ergernis voor voetgangers en bewoners die het wagen hun voordeur uit te komen. Vooral voor ouderen levert dit gevaarlijke situaties op.

Volgens bewoners van de Marathonstraat zijn er vorig jaar circa vijftig laurierbomen geplant, mede ter afscheiding van de tennisbanen ter plaatse. In enkele weken waren de bomen allen dood. Dit leek wel goed uit te komen, want korte tijd later werden ze gerooid en werd de beplantingszone gebruikt als toe/afrit om de tennisbanen te bewerken. Omstreeks eind april werden circa tachtig coniferen gepland. Ook die zijn volgens de omwonenden allen overleden. Helder is dat hier op een manier met gemeenschapsgeld is omgegaan die omwonenden stoort. Het is kennelijk te veel moeite geweest om jonge aanplant, in voor die aanplant te droge periode, van water te voorzien. Hier zijn duizenden euro’s tot tweemaal toe verspeeld. Op dit punt verdient het gebrek aan leervermogen van de betrokken afdeling c.q de planners van dit soort activiteiten aandacht. 

Antwoord hoeft niet, tijdige actie in het vervolg wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *