DETAILS 34, KENMERK LK/80061

 


 

Bergen op Zoom, 18 juni 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Details 34, ons kenmerk LK/80061

 

Geacht College, 

Op 15 september 2006 schreef ondergetekende in details 6 van dat jaar over een basketbalveldje in de Frederik Maystraat: “De ring bij de ene paal hangt op het oog zeker een halve meter hoger dan de andere. Het gebruik van dergelijke voorzieningen is zo voor deze leeftijdscategorie niet uitnodigend.”. Tot op de dag van vandaag is die situatie onveranderd. Juist dit soort voorzieningen kunnen in een behoefte voorzien van jeugd in de ‘hangjeugd’ leeftijd. Tijd voor een simpele actie die niet duur hoeft te zijn. 

Kinderspeelterreintjes leiden nog steeds tot veel klachten, waarvan sommige steeds terugkeren. Slecht of geen onderhoud en niet uitdagend genoeg zijn de standaarden. Als voorbeeld het terreintje op de Blekerij. Niet meer dan een verzonken bak gevuld met, schijnbaar jaren oude, houtsnippers met de kattenpis en één speeltoestel, een glijbaantje. Het is tijd dat dit soort speelveldjes beter onderhouden worden en gevuld zijn met zand, waarvan de boven laag jaarlijks wordt ververst. 

Bij brief van 15 april j.l. (details 29) vroeg de BSD-fractie aandacht voor de situatie rond de kruising Vagevuur/Kerkstraat/Kladseweg te Lepelstraat. Uw antwoord bij brief van 13 juni was: “De kruising is enige tijd geleden aangepast. Als gevolg van deze aanpassing is de kruising voorzien van alle maatregelen om de voorrang correct te regelen (stopstreep in combinatie met bebording). Een ieder dient dan ook verplicht te stoppen. De woning op de hoek heeft tot gevolg dat het zicht, komende vanuit de Kerkstraat, naar links beperkt is. Door de locatie van de woning is dit echter niet te veranderen.”

In rood/cursief het deel van de beantwoording dat geheel onjuist is. Er is geen stopstreep en er staan geen borden die verkeersdeelnemers verplichten te stoppen. Mogelijk is de gemeente dit van plan geweest maar die werkzaamheden zijn tot op heden (18 juni 2008 om 9.15 uur) niet uitgevoerd. Hopelijk heeft de gemeente voor deze imaginaire werkzaamheden niet betaald. Graag alsnog de aanpassing die uw college per brief van 13 juni beschreven heeft. 

Recent is op de hoek van de Jannelandseweg/ Tholenseweg een prachtige fietsenstalling geplaatst. De lokatie en aard van de fietsenstalling (ondoorzichtig) leiden tot gevaarlijke situaties. Auto’s die komende vanuit de Jannelandseweg de rotonde op willen, hebben onvoldoende zicht op het van RECHTS komende fiets/brommerverkeer. Op deze rotonde mogen fietsers en brommers op die plek van twee kanten komen. Met name brommers kunnen met grote snelheid de rotonde bereiken en komen dan pas op het laatste moment in het zicht van de autobestuurder. Omdat de brommers in die situatie zich op een rotonde bevinden, hebben zij voorrang en nemen die soms met grote snelheid. De situatie wordt als zeer gevaarlijk ervaren en menige autobestuurder heeft daar in korte tijd de schrik van zijn of haar leven gekregen. 

Antwoord hoeft niet, tijdige actie in het vervolg wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.