GROENONDERHOUD AUGUSTALAAN, KENMERK LK/80062

 


 

Bergen op Zoom, 21 juni 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Groenonderhoud Augustalaan, ons kenmerk LK/80062 

 

Geacht College, 

DCF 1.0 DCF 1.0In de Augustalaan zijn een aantal blokken van mooie ruime woningen in blokken van tien gerealiseerd met een klein voortuintje en daarvoor een gemeentelijke groenstrook. De woningen zijn nu al geruime tijd (meer dan een jaar) bewoond. De ‘hoektuinen’ van deze woningen zijn niet het eigendom van de aanliggende woningen. Deze ‘hoektuinen’ zien er volkomen verwaarloost uit. Dit leidt er toe dat aannemers ze gebruiken als opslagplaats en ruimte om een toilet te plaatsen (zie foto’s). De overwoekering/verloedering is feitelijk een slechte start voor dit gebied. Bewoners verkeren in de veronderstelling dat er geen onderhoud plaatsvindt omdat contractueel Wonen West-Brabant als eigenaar of voormalige eigenaar van de gronden belast zou zijn met het onderhoud. Wonen West-Brabant zou echter van mening zijn dat dit onderhoud, nu de aanliggende woningen niet van haar zijn, ten laste moet komen van de gemeente. Deze vermeende onderhoudsposities zouden leiden tot een feitelijk patstelling. 

Wat is de waarheid? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de zijtuinen? Gezien het straatbeeld en de te verwachte eigendomsverhoudingen, lijkt de gemeente logisch. De gemeente doet echter niets. Als de gemeente onderhoudsplichtig is waarom is tot op heden geen sprake van zichtbaar onderhoud? Als Wonen West-Brabant contractueel onderhoudsplichtig is hoe kan deze gedwongen worden het onderhoud ter hand te nemen? 

Graag een schriftelijk antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *