DETAILS 35, KENMERK LK/80063

 


 

Bergen op Zoom, 1 juli 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Details 35, ons kenmerk LK/80063 

 

Geacht College, 

Met regelmaat bereiken de BSD-fractie opmerkingen over sport/basketbal/speelterreintjes die niet omringd zijn met een hekwerk. Ze worden als gevaarlijk beschouwd voor de spelende kinderen en passerende verkeersdeelnemers. Met name over het basketbalterreintje aan de Boulevard-Noord bereiken ons met regelmaat opmerkingen van gebruikers en passerende verkeersdeelnemers. De laatsten schrikken van een passerende bal met hollende kinderen er achteraan. 

In het op dit moment ter inzage liggende bestemmingsplan “Centrum-Bergen op Zoom” kennen enkele percelen (Boutershemstraat 34 en 51) de zeer specifieke bestemming “smart- en growshop”. De BSD–fractie vindt het onwenselijk dat een maatschappelijk als ongewenst geachte activiteit specifiek als gebruiksfunctie bestemd wordt in een bestemmingsplan. Dit bemoeilijkt een eventueel ander meer maatschappelijk gewenst gebruik. Ook acht de BSD-fractie het ongewenst een zekere legitimering aan dit soort activiteiten te geven nu er landelijk politieke aandacht is om dit soort activiteiten mogelijk te verbieden. 

Op 25 februari j.l. vroeg de BSD-Fractie middels Details 24 met onderstaande tekst: 

“De parkeermogelijkheden op De Kaai/De Haven roepen met name op woensdag, de dag vóór de weekmarkt, nogal wat vragen en ergernis op. Dit is met name het geval bij parkeerders die ter plaatse niet bekend zijn. Op woensdagen geldt vanaf 17.30 uur een parkeerverbod, inclusief wegsleepregeling. Dit laatste is alleen met borden aangegeven bij de inrit halverwege! Als je het ongeluk heb recht voor het Spuihuis in te rijden (dat kan volgens mijn waarneming op woensdag 20 februari 2008 omdat daar het centrale afsluitpaaltje ontbreekt), dan weet je van geen enkel parkeerverbod, laat staan van de geldende wegsleep regeling. Voor bezoekers en werkers is het onbegrijpelijk dat het aanvangtijdstip van het parkeerverbod 17.30 uur is. Op dat tijdstip zijn veel werkers in de binnenstad nog niet klaar en worden zij in een aantal gevallen gedwongen om tussentijds hun auto te verplaatsen of bijvoorbeeld de winkel op woensdag vroeger te sluiten. Aanpassing van het ingangstijdstip van het parkeerverbod zou velen goed uitkomen en de aantrekkelijkheid van Bergen op Zoom als winkel en toeristische gemeente verhogen.” aandacht voor de problematiek rond ‘parkeren op de Kaai en de weekmarkt’. 

De klachten in deze blijven komen. Op woensdagavond 25 juni j.l. stonden er weer vier auto’s vast op het weekmarktterrein. De eigenaren/gebruikers waren daar vast niet blij mee. 

Nogmaals vraagt de BSD-fractie uw aandacht voor deze problematiek. 

Onze stad kent steeds meer scootmobiel gebruikers. Deze willen ook wel eens met de trein mee. Vroeger was het geen probleem om hun scootmobiel te parkeren in de betaalde/bewaakte fietsenstalling bij het station. Dat blijkt niet meer mogelijk. Dit wordt door een aantal scootmobielers als een gemis ervaren. Juist in een samenleving als de onze, die vergrijst met daarbij als gevolg dat steeds meer mensen dan zijn aangewezen op het openbaarvervoer en op het gebruik van een scootmobiel, acht de BSD-fractie het wenselijk dat uw college in deze een zodanige actie onderneemt dat ook scootmobielers weer gebruik kunnen maken van de betaalde/bewaakte fietsenstalling bij het station en zonder zorgen over hun voertuig, gebruik kunnen maken van de trein. 

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *