BESTRATINGEN, KENMERK LK/80065

 


 

Bergen op Zoom, 12 juli 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Bestratingen, ons kenmerk LK/80065

 

Geacht College, 

De werkzaamheden in de P.C. Hooftstraat, de Vondellaan, de Nicolaas Beetsstraat, de Adriaan Poitersstraat, de Valeriusstraat, de Canadalaan, de Victoriestraat, de Generaal Winkelmanstraat, de Generaal Spoorstraat, de Snelliusstraat, de Generaal Simonsstraat en het zuidelijk deel van de Parallelweg nadert de voltooiing. 

Veelal ziet het er nu, na de vele vertragingen, prachtig uit. Toch zijn er ook burgers die zich aan bepaalde details ergeren c.q. sommige zaken niet begrijpen. Zo is op sommige plaatsen oud bestratingsmateriaal gebruikt (o.a. delen van de Vondellaan en de Generaal Spoorstraat). Bewoners van straten met deels oud bestratingsmateriaal vragen zich af wat daar de reden van is en waarom juist in hun straten met oud bestratingsmateriaal is gewerkt? Ook varieert de kleur soms. Waarom zijn de straatstenen in de Victoriestraat wat gelig, terwijl de meeste straten roodachtig zijn? Waarom zijn in het zuidelijk deel van de Parallelweg diverse gekleurde straatstenen gebruikt, soms slechts een paar vierkante meters per kleur? 

Ook op het inrichtingsontwerp is soms commentaar. Waarom ontbreekt in de Generaal Spoorstraat in een deel van de straat de parkeervoorziening? Nu is de praktijk dat voor de huizen, zonder parkeervoorziening voor de deur, toch geparkeerd wordt. Alleen nu op de stoep. 

Ook is er commentaar op de kwaliteit van het bestratingswerk. De stoepen in de Generaal Spoorstraat maken de tongen los. De gemeente accepteert toch geen haastwerk? 

Het komt de BSD-fractie voor dat beantwoorden van deze vragen richting bewoners gewenst is. Juist bij een werk dat veel geld kost en beoogt de kwaliteit van de leefomgeving voor jaren op te krikken, is het van belang dat men zich niet benadeeld voelt ten opzichte van anderen. 

Graag een brief naar de bewoners van genoemde straten om uit te leggen wat waarom is gebeurd c.q. eventueel wat nog te gebeuren staat. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *