DETAILS 36, KENMERK LK/80064

 


 

Bergen op Zoom, 12 juli 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Details 36, ons kenmerk LK/80064 

 

Geacht College, 

Met genoegen heeft ondergetekende geconstateerd dat er actie op Kijk in de Pot is ondernomen naar aanleiding van onze brief details 30 d.d. 26 mei 2008. Mijn dank daarvoor. Toch bereiken de BSD-fractie over het onderhoud van Kijk in de Pot met regelmaat nog klachten. 

Zo is de Ligweide (de kunstwerk compositie) met de gelijknamige functie niet geschikt om te functioneren als ligweide gezien de overwoekering. Hieromtrent was de afspraak met de ontwerpers/kunstenaars, dat het ‘gras’ kort gehouden zou worden. 

Ook de Wig is volledig overwoekerd met manshoge begroeiing. Juist voor dit kunstwerk geldt, dat er alleen van genoten kan worden als het in volle glorie in het landschap gezien kan worden. In het juli 2008 nummer heeft het tijdschrift Brabant Cultureel op de achterzijde een prachtige foto van de Wig gepubliceerd met de kop: Art in Residence/Land art. De foto laat de Wig zien zoals de Wig bedoeld is. De foto moet genomen zijn enkele maanden nadat de Wig is aangelegd. Juist nu de foto er toe kan leiden dat bezoekers via deze publicatie verleidt worden te komen genieten van dit stukje ‘land art’ in ons Bergen op Zoom ziet het er niet uit. Een opknapbeurt is nodig. DCF 1.0

De bijgaande foto van het trottoir voor de bakkerswinkel aan het Korenbeursplein laat zien dat het eten van een broodje Döner niet samengaat met het kauwen op kauwgom. Het trottoir ziet er over een afstand van circa 20 meter niet uit. Het is bezaaid met kauwgomvlekken die gezien de samenstelling van kauwgom voor jaren het trottoir zullen ontsieren. Juist op een plek waar een tweetal ondernemers levensmiddelen verkopen is dit een smerig zicht. Het trottoir zou eens schoongebrand moeten worden of de kauwgom via bevriezing verwijderd.  DCF 1.0

Op de hoek van het Sint Catharinaplein/Hofstraat is sinds kort een palenrij aangebracht (zie foto). Bewoners vragen zich af wat hiervan de bedoeling is en waarom niet gebruik is gemaakt van ‘Bergenaartjes’. Nu is op deze hoek een drietal (de beweegbare niet meegerekend) verschillende palen gebruikt. Voor de ‘beste binnenstad’ is dit geen gezicht. Bewoners vinden het ook een aantasting van hun straat en zijn dan ook benieuwd wat de gemeente met het aanbrengen van deze rij palen heeft beoogd. 

Op de Parallelweg is ter hoogte van de nummers 64 t/m 68 een wegversmalling met voorrangsaanduiding aanwezig. De indruk van omwonenden is dat dit niet leidt tot een veiliger weggedrag maar tot een onveiliger weggedrag. Om bij een tegenligger oponthoudt te vermijden wijkt de niet voorrang hebbende rijrichting vaak uit naar het parallelgelegen parkeerterrein. Soms wordt daarover, net als over de Parallelweg, met hoge snelheid gereden. Dit levert voor met name spelende kinderen die het parkeerterrein overdag graag gebruiken als speelterrein gevaarlijke situaties op. Het verdient overweging om enerzijds de voorrangsrichting om te draaien (dan wordt het gebruik van het parkeerterrein als ‘sluiproute’ minder aantrekkelijk) en anderzijds door het aanbrengen van drempels de snelheid bij het oprijden van het parkeerterrein terug te brengen. 

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *