DIVERSEN, KENMERK LK/80066

 


 

Bergen op Zoom, 21 juli 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Diversen, ons kenmerk LK/80066

 

Geacht College, 

Vanuit bewoners van de westzijde van de Laan van Everswaard bereiken mij klachten over de aard van het onderhoud aan de groenpercelen gelegen tussen hun huizen en de Plaatvliet.

Het maaibeleid aan het gedeelte tussen de Laan van Hildernisse Zuid en het Lodijkepad leidt tot een verruiging van het groen. Het deel tussen het Lodijkepad en de Laan van Reimerswaal wordt intensief gemaaid. Hetgeen honden trekt die het perceel gebruiken als hondentoilet, met des zomers alle stankoverlast van dien. Bewoners vragen zich af waarom het maaibeleid ten noorden van het Lodijkepad anders is dan ten zuiden van het Lodijkpad?

Aanwonenden van het deel ten zuiden van het Lodijkpad zouden graag zien dat ook dat deel door minder maaien zou kunnen verruigen. Omdat het dan minder aantrekkelijk wordt voor honden verwachten zij dan minder stank overlast te ervaren. Een andere oplossing van het overlast probleem zou kunnen zijn enige verharding van het naast de Paalvliet gelegen schouwpad, dat nu door vermoedelijke werkzaamheden aan/in de Paalvliet kapot gereden is. Daar een schelpenpad aan leggen zou honden ‘liefhebbers’ kunnen verleiden met hun huisdier op een grotere afstand tot de huizen te blijven. 

Bewoners van de Fabriekstraat nemen, in de avonduren, bouwactiviteiten waar op een perceel gelegen in het verlengde van het Pakhuisstraatje (er wordt iets hoogs gebouwd, nieuwe dakspanten zijn vanaf de Konijnenburgsweg en vanaf de Fabriekstraat zichtbaar). Zij hebben op de gemeentepagina’s in de Bergen op Zoomse Bode geen bouwvergunningsaanvragen gezien. Is dit legaal vragen zij zich af? 

Van betrokkenen bij de BRTO heeft de BSD-fractie vernomen dat een drietal leden van het bestuur van de BRTO, uit onvrede met het gevoerde beleid, zijn opgestapt.Gezien de subsidierelatie en de betrokkenheid van de BRTO bij tal van voor gemeente belangrijke activiteiten is een blijvend goed functioneren van de BRTO voor de gemeente een belangrijke zaak.

In het licht van de continuïteit van de zendmachtiging, waarvoor een representatief bestuur een voorwaarde is, verzoekt de BSD-fractie uw college zich te laten informeren inzake de gang van zaken bij de BRTO in deze en de Raad van uw bevindingen op de hoogte te stellen. 

De gemeente Eindhoven heeft de minimale toegangsleeftijd voor automatenhallen verhoogd van 18 naar 21 jaar. Dit in een poging de gokverslavingsproblematiek onder jongeren aan te pakken. Voor de BSD-fractie een idee om over te nemen. 

Graag een schriftelijke beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *