BESTRATINGEN 2, KENMERK LK/80067

 


 

Bergen op Zoom, 28 juli 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Bestratingen 2, ons kenmerk LK/80067 

 

Geacht College, 

Bij brief van 13 juli 2008 vroeg de BSD-fractie reeds om uw aandacht voor het bestratingswerk in met name de Generaal Spoorstraatstraat. Nu komt er een met bijgaande foto‘s gedocumenteerde klacht uit de Snelliusstraat. Toen stelde de BSD-fractie reeds de vraag of de gemeente haastwerk accepteert? 

Het lijkt er sterk op dat snelheid belangrijker is dan de kwaliteit. Dan kan niet de bedoeling zijn. Wat de BSD-fractie in dit kader onacceptabel vindt is, dat een betrokken burger met de klachten feitelijk van het kastje naar de muur wordt gestuurd zonder dat aan de gerechtvaardigde verlangens snel en adequaat tegemoet wordt gekomen.

Zowel vanuit het zorgvuldigheids- en voorzorgprincipe is het zaak snel en adequaat met de bemerkingen van de betrokken burger om te gaan. Ik verzoek uw college dan ook omgaande er zorg voor te dragen dat de geconstateerde gebreken hersteld worden. 

Antwoord hoeft niet, onmiddellijke actie is geboden. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *