DANCE BOULEVARD, KENMERK LK/80072

 


 

Bergen op Zoom, 4 augustus 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en 

Wethouders van Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Dance Boulevard, ons kenmerk LK/80072 

 

 Geacht College, 

Vandaag in BN/deStem een artikel met de kop: “Dance Boulevard zet Bergen op de kaart” en met als subkop: “Behoefte aan dancefestival blijkt groot in Bergen”.

Het evenement bleek goed georganiseerd met veel enthousiaste bezoekers. Goed voor de jeugd en alle anderen die van dit soort muziek houden. Tot zover het goede nieuws. 

Is een dergelijk evenement binnen de bebouwde kom ook een succes voor alle andere bezoekers en bewoners? De klager, bij ondergetekende, die het verst van het evenemententerrein aan de Boulevard vandaan woont, kwam uit de Moeregrebstraat hemelsbreed circa 1000 meter van het evenemententerrein. Natuurlijk speelde de windrichting in dit geval ook een rol. Treffend was het volgende citaat uit het artikel: “Ja, bij de toegift wordt Bergen op Zoom pas wakker” Van 13.00 uur tot 24.00 dreunde de stad. Ook jongeren hebben recht op hun vertier. De vraag is echter: moet dit ten koste van een veelvoud aan bewoners en andere bezoekers van de stad? Zijn er voor dit soort evenementen geen betere locaties te bedenken of locaties daarvoor speciaal in te richten? Bijvoorbeeld aan de westzijde van de Molenplaat. Met de des zomers overwegende winden (oost en zuid-west) worden dan de minste bewoners belast met extreme geluidsoverlast. Het broedseizoen is in augustus grotendeels afgelopen zodat verstoring van broeders dan niet of nauwelijks aan de orde is. 

Zorg is er ook onder projectontwikkelaars en makelaars. Die randstedeling die afgelopen zondag eens in Bergen op Zoom zich van de nieuwbouwplannen kwam oriënteren of vestiging in het mooie plan Bergse Haven misschien iets voor hem of haar was, had snel zijn bekomst. Juist de zondag is voor dit soort oriëntaties de ideale dag. 

Het BSD–advies: niet adverteren of promoten in de maand voorafgaande aan dit soort evenementen want dan is het gewenste effect, verkoop van panden in de bouwplannen mogelijk nihil. Je zult voor je rust, maar voor veel geld, overwegen een villa op Kijk in de Pot te kopen. Na een oriëntatie gisteren heb je daarvan je bekomst. 

De BSD-fractie wil graag weten hoeveel klachten gisteren bij de politie en milieudienst zijn binnen gekomen? Ook willen wij graag weten of er op geluid is gecontroleerd en wat de bevindingen daarvan waren? Wat was het in de vergunning vermelde maximale geluidsniveau inclusief meetmethode?

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.