TUSSEN DE DUINTJES EN HET EEUWIGE LEVEN, KENMERK LK/80070

 


 

Bergen op Zoom, 5 augustus 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Tussen De Duintjes en Het Eeuwige Leven , ons kenmerk LK/80070 

 

Geacht College, 

Recent heb ik mogen ontvangen het boekje “Tussen De Duintjes en Het Eeuwige Leven” met de subtitel “De groene en blauwe ambities van de Brabantse steden in kaart gebracht”. 

Een boekje dat in opdracht van de provincie Noord-Brabant is samengesteld en op basis van gesprekken met wethouders en ambtenaren inzicht geeft in de plannen van de B-5 aangevuld met die van Bergen op Zoom, Roosendaal en Oss.

In Bergen op Zoom hebben de schrijvers gesproken met Hans van Houdt en met Tiny Arts. Voor zover het de vermelding (in dit boekje) van Bergse zaken betreft, neemt ondergetekende dan ook aan dat hier enige waarde aan toegekend kan worden. De BSD-fractie heeft naar aanleiding van enkele opmerkingen/constateringen dan ook enige vragen, te weten: 

– Op pagina 18/19 van het boekje is “de nieuwe kaart van Brabant” te vinden. De volledige Binnenschelde wordt daarop aangegeven als: “bouwen mèt natuur”. Wie heeft dit beslist of welke plannen worden in dit kader ontwikkeld?

– Op pagina 117 wordt vermeld: “In Brabant wordt door alle partijen hard gewerkt aan de kwaliteit van de groene ruimte in het algemeen en het groen rond de steden in het bijzonder. Zo veel is wel duidelijk. Bergen op Zoom is bezig met de oostrand”. Welke plannen worden er met/aan de oostrand ontwikkeld? Welke raadsuitspraken of raadswensen liggen daaraan ten grondslag? De BSD-fractie heeft hierover niets kunnen vinden in het Collegeprogramma 2006-2010 (Samen werken aan een sterker Bergen)! 

Het boekje bevat een aantal bemerkingen die de BSD-fractie graag vertaald zou zien in beleid. 

Een beperkte bloemlezing: 

– Onderzoek van Alterra laat zien dat in postcodegebieden met groen (5 hectare of meer) het gemiddelde percentage kinderen tussen 4 en 18 jaar met overgewicht circa 18 procent lager is dan elders (pagina 64). Meer groen in de wijken dus. 

– Uit verschillende studies blijkt dat groen in de nabijheid de gezondheid bevordert. In gebieden waar 90 % van de leefomgeving groen is, voelt slechts 8,2 % van de mensen zich ongezond, terwijl dit 13,3 % is in gebieden waar slechts 10 % van de leefomgeving groen is (pagina 69). In dit kader kan het geen kwaad in werving- of promotieacties te benadrukken dat de gemeente Bergen op Zoom goed scoort als het gaat om het openbaar groen per woning. 100 vierkante meter per woning is ruim twee keer zoveel als in Roosendaal (pagina 106). 

Tenslotte een opmerking over het lijstje streekproducten op pagina 89 van het boekje. Buiten de geitenmelk uit Waspik wordt geen enkel product uit onze regio genoemd. Een gemiste kans. Het college mag de samensteller/opdrachtgever van dit en dergelijke boekjes, de provincie Noord-Brabant best laten weten dat er ook Brabants gebied westelijk van Waspik ligt en dat daar ook bijzondere streekproducten vandaan komen, zoals onze ansjovis. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *