OPSPORINGSCRITERIA, KENMERK LK80074

 


 

Bergen op Zoom, 12 augustus 2008 

 

Aan de Burgemeester der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: opsporingscriteria, kenmerk: LK80074 

 

Geachte Burgemeester, 

In de nacht van 6 op 7 augustus zijn er bij veel auto’s aan de Langeweg en de Maarten Trompstraat antennes en merkkentekens van auto’s afgebroken. Daarvan is naar mijn kennis door een aantal eigenaren aangifte gedaan c.q. melding bij de politie. 

Naar de informatie van bewoners heeft een groep jongeren de gehele avond en het begin van de nacht rondgehangen bij het cafetaria “de Blok”. Een bewoner heeft tot circa 2.30 uur met zijn hond de boel in de gaten gehouden maar is na 2.30 uur naar bed gegaan. Daarna zijn de vernielingen aangebracht. Naar mijn informatie heeft één van de bewoners, die aangifte had gedaan, van de politie te horen gekregen dat ze van de ontwikkelingen op de hoogte zou worden gehouden maar dat ze eigenlijk nergens op hoefde te rekenen. 

Dit bevreemdt bewoners. In de ogen van de getroffenen lijkt het een kleine moeite voor de politie de groep jongeren op te sporen. Zij denken dat bij het cafetaria vast wel iemand één of meerdere van de groep jongeren kent die, zo lijkt het, mogelijk betrokken is bij de daden en/of daar getuige van kan zijn geweest. 

Voor getroffenen is dit zeer frustrerend. Zij hebben de indruk dat, ondanks een aantal aanknopingspunten, de politie feitelijk met de aangiften niets doet. 

– Wat zijn in dit soort gevallen de criteria waarop de politie wel of geen actie onderneemt? 

– Wordt het feit dat een groep burgers getroffen is door vernielingen betrokken bij het stellen van de prioriteiten in de werkzaamheden van de politie? 

Graag een schriftelijk antwoord. 

Hoogachtend, 

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *