KAPPEN BOMEN, KENMERK LK/80076

 


 

Bergen op Zoom, 20 augustus 2008

 

Aan de Burgemeester der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: artikel 39 vragen kappen bomen, ons kenmerk LK/80076

 

Geacht College,

Maandag 18 augustus 2008 was er een hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften inzake een bezwaar namens de vereniging van eigenaren van de Bergse Veste I aan de Gertrudisboulevard, gericht tegen het collegebesluit om een bouwvergunning met vrijstelling (art. 19 lid 2) te verlenen voor het vergroten van het Golden Tulip Parkhotel gelegen aan de Gertrudisboulevard. Tijdens de hoorzitting stelde de spreker namens het college: “Het bouwperceel is uiteraard in eigendom van de vergunninghouder. Het stond de vergunninghouder daardoor vrij om de op zijn terrein aanwezige bomen te kappen. Overigens zijn alleen de bomen gekapt, die daadwerkelijk op het bouwperceel waren gesitueerd. De gemeente heeft wel gemeend een kennisgeving te moeten doen over de kap”.

Het voorgaande is een overgenomen citaat uit de tekst van de voorgelezen pleitnota.

De geciteerd tekst levert het beeld dat tijdens de kap van de bomen het perceel, waarop de bomen stonden, in het bezit was de vergunninghouder en dus niet van de gemeente. Anderzijds heeft de gemeente wel een aankondiging van de kap geplaatst. Dit wekt de suggestie, gezien het feit dat er een afspraak (met de gemeenteraad) is dat, indien gemeentelijke bomen gekapt worden, er een aankondiging wordt geplaatst in de Bergen op Zoomse Bode, dat de bomen op gemeentelijke grond stonden.

Feitelijk hebben, volgens getuigen, gemeentelijke ambtenaren met een gemeentelijke keet en in ambtelijke werktijd de bomen gekapt. 

– Wie was eigenaar van het perceel toen de bomen gekapt werden?

– Als het antwoord op de vorige vraag de gemeente is, waarom wordt dan in de op 18 augustus 2008 voorgelezen pleitnota de indruk gewekt dat de vergunninghouder de eigenaar was?

– Als het antwoord op de eerste vraag de vergunninghouder is, waarom hebben dan gemeentelijk ambtenaren de werkzaamheden rond het kappen verricht en door wie werden zij betaald?

– Als de gemeente in opdracht heeft gehandeld wil de BSD-fractie graag weten wanneer de gemeente Bergen op Zoom is begonnen met het leveren van ‘groen’ diensten aan derden en wat voor de start van een dergelijk paracommerciële activiteit de motieven zijn.

– Mocht de gemeente als eigenaar de bomen gekapt hebben dan wil de BSD-fractie graag weten waarom de gemeente drie dagen na de aankondiging de bomen gekapt heeft, terwijl er tegen de bouwvergunning een bezwarenprocedure liep waarvan een onderdeel was het bezwaar tegen het, als gevolg van de bouwvergunning, kappen van de vier zomereiken? 

Beantwoording graag schriftelijk 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *