PARKEREN, KENMERK LK/80075

 


 

Bergen op Zoom, 20 augustus 2008

 

Aan de Burgemeester der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Parkeren, ons kenmerk LK/80075

 

Geacht College, 

Klachten komen binnen over de mogelijkheden tot gebruik van de chipknip bij parkeerautomaten op Plein 13, het Sint Catharinaplein en het Mineurplein. Iemand die met drie verschillende chipknips het vruchteloos had geprobeerd en daarover parkeerbeheer belde, kreeg, naar zijn zeggen, te horen dat hij ook altijd kleingeld bij zich diende te hebben.

Hoe wordt met dit soort klachten omgegaan? Wat is de procedure om tot een spoedige aanpak van eventuele problemen met de parkeerapparatuur te komen? Hoe vaak komen dit soort storingen voor? 

In de BSD brief Details 35 van 1 juli 2008 kenmerk LK/80063 heeft de BSD-fractie aandacht gevraagd voor de problematiek van parkeren/parkeerders op woensdagen voorafgaand aan de marktdag op de Kaai. Uw antwoord d.d. 7 augustus 2008, uw kenmerk U08-014619 wekt op dit punt bevreemding. Met name de zin: “De kramenzetter begint met het opzetten van de kramen om 04.00 uur”, is bezijden de waarheid. Deze zin wekt de indruk dat het zetten van de kramen plaatsvindt in de vroege ochtend van de donderdag. Dit is in de praktijk vaak om circa 17.15 op de woensdag voorafgaand aan de marktdag. Dus zelfs nog voor het ingaan van het parkeerverbod. Nogmaals vragen wij aandacht voor dit probleem. Het parkeerverbod is niet helder aangegeven en vooral bezoekers van de stad, die niet bekend zijn met de situatie, worden zo vaak ingesloten. Verbetering van het aangeven van het parkeerverbod is gewenst. Bijvoorbeeld door het plaatsen van dranghekken zoals wel gebeurd bij evenementen.

Indien de marktkramen inderdaad pas geplaatst zouden worden in de vroege ochtend vanaf 04.00 uur, zouden er ook geen problemen meer zijn met bezoekers van de stad. Indien de voorschriften uitgaan van plaatsing van de marktkramen op de donderdag vanaf 04.00 uur verzoekt de BSD-fractie uw college de plaatser van de marktkramen te wijzen op de voorschriften en eventueel in deze handhavend op te treden. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.