ILLEGALE BOUWSELS WIJK OOST, KENMERK LK/80078

 


 

Bergen op Zoom, 26 augustus 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: illegale bouwsels wijk Oost, ons kenmerk LK/80078 

 

Geacht College, 

Dank voor de beantwoording onze brief d.d. 31-05-2008, ons kenmerk LK/80057. 

In onze brief van d.d. 31-05-2008 werd het volgende gemeld: 

“Vanuit wijk Oost komen steeds meer klachten over illegale bouwsels in achtertuinen en niet reglementaire erf afscheidingen. Veel bewoners van Oost wijten de sterke toename van deze illegale bouwsels aan de komst van oorspronkelijke bewoners van de Blokkendoos, die hun gewoonten mee zouden hebben genomen naar hun nieuwe woonomgeving. Het kan niet zo zijn dat met de sanering van de Blokkendoos mogelijk nieuwe illegale toestanden elders ontstaan. Een rondgang door de brandgangen van wijk Oost laat zien dat er een wildgroei aan het ontstaan is van illegale bouwsels die, buiten een verloedering, ook (brand)gevaarlijke situaties doen ontstaan. Graag in handhavende zin uw aandacht voor deze constatering.” 

Uw antwoord bij brief van 21 augustus 2008 uw kenmerk U08-014352 vermeldt: “Conform beleid wordt tegen het illegaal bouwen naar aanleiding van specifieke meldingen (perceel) opgetreden….. Indien u specifieke klachten/meldingen bekend zijn vernemen wij dat graag” Dit bevreemdt de BSD-fractie. Hoe blind wil uw college zijn voor ontwikkelingen, die kenmerken c.q. de voorboden zijn van verpaupering? 

Een rondgang door de brandgangen van wijk Oost leveren honderden ‘illegale bouwsels’ op! Iedere aanduiding van een ‘specifiek perceel’ betekent in dit kader willekeur. Een overtreding, waartegen opgetreden wordt zonder dat andere overtredingen van dezelfde aard worden aangepakt, is willekeur.

De BSD-fractie zijn “geen specifieke klachten/meldingen bekend”. Niet omdat wij ze niet kennen, maar omdat wij geen grond willen geven voor willekeur en daarmee aan rechtsongelijkheid. Regels in dit kader zijn er niet voor niets ingesteld. Zij zijn ingesteld om verpaupering te voorkomen. Naar de mening van de BSD-fractie dienen de regels dan ook gehandhaafd te worden. 

Hier past maar één antwoord: actie! Als er een tekort is aan handhavingcapaciteit dan is het zaak daarvoor middelen vrij te maken. De BSD-fractie verwacht van uw college in deze een plan van aanpak. Nu zijn verdere problemen te voorkomen. Verpauperde wijken aanpakken kost straks veel meer en dan is de maatschappelijke schade een veelvoud van actie nu. 

Tenslotte, uw college spreek in haar brief over “Conform beleid”. Door wie is wanneer dat beleid geformuleerd c.q. vastgesteld? Is het stuk waarin dit is geformuleerd voor de BSD-fractie beschikbaar? 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *