DIVERSEN, KENMERK LK/80079

 


 

Bergen op Zoom, 6 september 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Diversen, ons kenmerk LK/80079 

 

Geacht College, 

Reeds eerder heeft de BSD-fractie uw aandacht gevraagd voor de problematiek voor het gebrek aan fietsenstallingplaatsen rond het station en de wanordelijke manier van fietsen stallen, die velen er op nahouden, alsmede de overdaad aan fietsen met mankementen rond het station, waarvan de indruk bestaat dat deze niet meer van hun plaats komen. Graag nogmaals uw aandacht hiervoor en verwijdering van de fietsen die niet meer gebruikt worden. 

Tevens vraagt de BSD-fractie uw aandacht voor de slechte bestrating van de stoep op de Kastanjelaan tussen de Esdoornstraat en de Plataanstraat. Dit is een struikelroute geworden. 

Er komen steeds meer klachten over drugshandel en geluidsoverlast van gemotoriseerde handelaren en runners op het parkeerterrein tussen de Bunthof en de Groeshof. Graag de aandacht van uw college in deze. 

De bezuinigingplannen die recent op Rijksniveau, inzake de AWBZ vergoedingen, zijn gepresenteerd kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de gemeentelijk inzet van de WMO. Wat kunnen de effecten zijn op de gemeentelijke dienstverlening en budgetten in deze? 

In samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom is de 5e edite van de plattegrond van Bergen op Zoom tot stand gekomen. Op die plattegrond is het Oude Zoompad aangegeven lopende van de Marconilaan-Noord naar de Buitenvest.

Dit pad is ter hoogte van Trimbach afgesloten door begroeiing die qua aard vermoedelijk meer dan 10 jaar oud is. Vanaf de Buitenvest is het pad naast INPA parket afgesloten door een hek, dat vermoedelijk toegang geeft aan de magazijnen van deze ondernemer. Gezien de aard van de bestrating ter plaatse is het pad niet aangelegd als een bedrijfsingang. 

– Wie heeft wanneer besloten tot de onttrekking van delen van het Oude Zoompad aan het openbaar gebruik? 

– Wat is de eigendomssituatie van het afgesloten deel van het Oude Zoompad? 

– Waarom zijn delen van het Oude Zoompad eventueel verkocht aan aanliggende eigenaren? 

Gezien de toeristische waarde van wandelgelegenheden als het Oude Zoompad zou het wenselijk zijn indien het Oude Zoompad weer geheel geopend kan worden. 

Graag schriftelijke beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *