VERKEERSSTROMEN RINGERSWEG, KENMERK LK/80082

 


 

Bergen op Zoom, 29 september 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Verkeersstromen, ons kenmerk LK/80082 

 

Geacht College, 

Nu de A4 deels is gerealiseerd, wordt het vrachtverkeer naar en vanaf de bedrijventerreinen Theodorushaven en Noordland middels borden geleid naar andere routes. Er zijn/worden maatregelen genomen inzake nachtelijke rijverboden. De Tholenseweg is deels een 30, deels een 60 kilometerzone geworden. Wat zijn nu de tot stand gekomen veranderingen in de route-keuzes die het vrachtverkeer maakt? Zijn er in deze reeds metingen verricht en zijn deze beschikbaar? 

De indruk bestaat dat het vrachtverkeer over de Ringersweg/Nieuw Beijmoerseweg aanzienlijk is toegenomen. Ook constateren bewoners/bedrijven aan de Ringersweg vaker zoekverkeer, met name bestuurders die, komende vanaf de noordelijke Randweg-West, de Ringersweg inrijden en snel keren. De voorkeur voor het gebruik van de route Ringersweg/ Nieuw Beijmoerseweg kan deels gelegen zijn aan het feit dat deze weg de enige 80 kilometer weg is in de wijde omtrek. 

Ook het bouw gerelateerde verkeer lijkt sterk toegenomen over de Ringersweg/Nieuw Beijmoerseweg. Bewoners vragen zich af of het niet in de rede zou kunnen liggen te bekijken of ter hoogte van de overgang van Ringersweg naar de Nieuw Beijmoerseweg er een doorsteek zou kunnen komen naar de Lelyweg. Vrachtverkeer, komende vanaf de havenfaciliteiten richting Tholen, mist dan 2 stoplichten en daardoor wordt de doorstroming op de Randweg-West verbeterd en het milieu (minder optrekken dus minder fijnstof) gediend. 

Kleine maatregelen om de overlast voor bewoners van de Ringersweg te verminderen kunnen zijn: 

– instellen 50 kilometer zone tot voorbij de zone met bebouwing. 

– een naamsverandering voor een deel van de Ringersweg, zodat er minder verkeer is dat moet draaien om dat deel van de Ringersweg te bereiken dat niet rechtstreeks bereikbaar is vanaf de Randweg-West. Het is voor met de situatie onbekenden een rare situatie dat een deel van de Ringersweg alleen bereikbaar is via de Lelyweg. 

Graag een schriftelijke beantwoording 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *