BEBOUWINGSDICHTHEID VREDERUST, KENMERK LK/80084

 


 

Bergen op Zoom, 8 oktober 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Bebouwingdichtheid Vrederust, ons kenmerk LK/80084

 

Geacht College, 

Bij de behandeling van het Raadsvoorstel: “Vaststelling structuurplan “Lange Termijn Visie De Schans 6e fase en omgeving” in de commissie Stad en Ruimte op 17 september j.l. is door één van de collega’s gevraagd of er voor de vestiging van de orthopedagogische instelling Auriga qua lokatie ook is gekeken naar alternatieven, zoals het terrein van Vrederust. 

Het antwoord namens het college was dat: ‘op het Vrederustterrein de in het bestemmingsplan aangegeven bebouwingsdichtheid reeds is bereikt’. 

In een hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften d.d. 6 oktober j.l. werd tijdens de behandeling van een bezwaarschrift, dat betrekking heeft op de huisvesting van een nevenvestiging van De Berkenhof op het terrein van de GGZ/WNB (Vrederust), door een woordvoerder namens Vrederust gesteld: “dat op het Vrederustterrein de afgelopen jaren veel, inclusief de ondergrondse infrastructuur, is geamoveerd” . Deze uitspraak volgde nadat een woordvoerder van Het Driespan had aangegeven plannen te hebben voor een aanzienlijke uitbreiding van REC 4 onderwijs, inclusief nieuwbouw op de lokatie Vrederust. 

De voorgaande twee alinea’s lijken met elkaar in tegenspraak. 

De BSD-fractie verzoekt uw college een overzicht te geven omtrent de ontwikkelingen van het feitelijke bebouwingspercentage van het Vrederustterrein de afgelopen jaren, inclusief reeds verstrekte maar nog niet benutte vergunningen. 

Graag een schriftelijke beantwoording 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.