TERMIJNEN, KENMERK LK/80083

 


 

Bergen op Zoom, 8 oktober 2008

 

Aan de Burgemeester der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: termijnen, ons kenmerk LK/80083 

 

Geachte Burgemeester, 

Op 6 oktober woonde ondergetekende een zitting bij van de adviescommissie voor de bezwaarschriften betreffende bezwaren, ingediend door de exploitant en verhuurder van een op last van de burgemeester gesloten koffieshop. 

Wat mij tijdens die hoorzitting verbaasde waren de termijnen tussen het geconstateerde feit (de constatering van een transactie boven de toegestane verkooplimiet d.d. 11 april 2006) en het verzoek aan het Openbaar Ministerie (OM) door u en/of de organisatie voor toezending van het betreffende procesverbaal (22 juni 2006) evenals het verzenden van de op het geconstateerde feit gebaseerde waarschuwing aan de exploitant op 7 februari 2007. 

Tijdens de hoorzitting werd op vragen van leden van de commissie door de u vertegenwoordigende ambtenaren gesteld, dat tussen het opvragen van een procesverbaal bij het OM en de toezending daarvan veelal maanden verstrijken. De indruk werd gewekt dat de termijn, in deze zaak, tussen opvragen en ontvangen alsmede de termijn tussen het geconstateerde feit en het opvragen niet ongebruikelijk is. 

Het voorgaande acht de BSD-fractie verbijsterend. Een waarschuwing heeft als oogmerk een herhaling van een overtreding c.q. misdrijf te voorkomen. Dan kan een waarschuwing circa 10 maanden na de geconstateerde overtreding nauwelijks meer preventief bedoeld zijn, maar slechts als doel hebben een juridische basis te creëren voor een latere straf, zoals sluiting. 

De BSD-fractie is geen voorstander van koffieshops. Wij staan in dit kader strikte handhaving voor. In dit kader moet de BSD-fractie constateren dat de handelswijzen van het OM en u gebreken vertonen. Burgers en de BSD-fractie verwachten in dit kader een lik op stuk beleid. Snel waarschuwen, zodat herhaling voorkomen wordt en er direct of nagenoeg direct na een tweede overtreding tot sluiting kan worden overgegaan. Deze regeling van eerst waarschuwen en dan pas sluiten geldt zowel voor de officiële verkooppunten als voor de illegale, zoals bleek tijdens de hoorzitting. Juist dan is een alerte en snelle reactie van alle betrokken instanties gewenst. Juist van Courage was de verwachting dat in dit kader snelheid en effectiviteit bereikt zouden worden. 

De BSD-fractie verwacht van u uitleg over welke inspanningen u of uw ambtenaren hebben gepleegd om sneller van het OM de procesverbalen te verkrijgen om sneller te kunnen reageren. Bij deze uitleg dient naar ons gevoelen ook betrokken te worden hoe termijnen in deze aanzienlijk verkort kunnen worden. 

Graag een schriftelijke beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *