DETAILS 38, KENMERK LK/80088

 


 

Bergen op Zoom, 10 november 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Details 38, ons kenmerk LK/80088

 

Geacht College, 

Met regelmaat bereiken ons klachten over geluidsoverlast van losliggende putdeksels, die als auto’s er overheen rijden de nodige overlast geven. Burgers vragen of de gemeente op dit punt zelf enige controles uitvoert, bijvoorbeeld naar de kwaliteit van de rubberen afsluiters die zich bevinden tussen de gietijzeren putdeksels en de rand waar het deksel op ligt. Zeker op routes waar het vrachtverkeer veel gebruik van maakt zou een jaarlijkse controle op dit punt gewenst zijn. Een voorbeeld van een put/deksel combinatie die veel overlast geeft is die in de Olympialaan voor lantaarnpaal 18. Het gebonk door passerende auto is niet van de lucht. Een klagende burger kreeg als reactie dat de rubberen ringen niet meer te verkrijgen zouden zijn. Dit bevreemdt ondergetekende omdat van het betrokken type putdeksels naar ons vermoeden minimaal honderdduizenden in gebruik zijn in Nederland. 

Veel klachten hebben ons in de loop der tijd bereikt over parkeeroverlast in de Olympialaan tijdens activiteiten op het aanliggende sportterrein. Gezien de complexiteit van dat probleem en de beperkte oplossingsmogelijkheden heeft de BSD-fractie tot op heden hier uw aandacht niet voorgevraagd. Nu echter gedacht wordt aan een herinrichting van het sportpark, wil de BSD-fractie uw college in deze aandacht vragen voor een mogelijke deeloplossing. 

Achter de school aan de Oberonstraat bevindt zich een parkeervoorziening die in het weekeinde slechts beperkt gebruikt wordt. Indien ter plaatse een afsluitbare toegang tot het sportterrein wordt gemaakt kunnen bezoekers rechtstreeks (zonder omlopen) toegang verkrijgen tot de accommodaties van de voetbalclub ter plaatse. Dit zal de parkeerdruk op de Olympialaan verminderen en daarmede de ervaren overlast. 

In het tijdschrift Secondant, editie oktober 2008, van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid is onder de titel: “een voet tussen de deur” een succesvolle aanpak van woonfraude omschreven. De BSD-fractie bepleit een dergelijk project ook in Bergen op Zoom op te zetten. De omschreven aanpak lijkt verder te gaan dan de huidige aanpak van illegale bewoning (arbeidsmigranten) zoals omschreven in het jaarverslag handhaving 2007. 

Het nieuwe RABO kantoor is in de avond een zee van licht. De stralenbundels reiken tot circa anderhalve kilometer hoogte. Voor bewoners uit het oostelijk stadsdeel is het: weg met de sterrenhemel aan de westkant! Het lijkt er op dat bij de vergunningtoekenning geen enkele rekening wordt gehouden met lichtvervuiling. Bij normale bewolking die op 1 à 2 kilometer hoogte hangt, zie je een duidelijke lichtvlek geprojecteerd op het wolkendek. Amerikaanse toestanden in een toch al in licht verdrinkend stadsdeel. Dit kan in een gemeente, die zich ook energiezuinig profileert, niet de bedoeling zijn. Graag uw aandacht. 

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *