EIGEN BIJDRAGEN WMO, KENMERK LK/80089

 


 

Bergen op Zoom, 10 november 2008

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: eigen bijdragen in het kader van de voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, ons kenmerk LK/80089

 

Geacht College,

In 2007 betaalde een cliënt die gebruik maakte van ondersteunende diensten, verstrekt in het kader van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, maximaal een eigen bijdrage van € 12,20 per uur. In de periode 1 t/m 5 van dit jaar maar liefst € 21,35 per uur. Vanaf periode 6 werd het eigen bijdrage bedrag verlaagd naar € 12,40 per uur. Aan dit laatste zou een collegebesluit ten grondslag liggen om de eigen bijdrage maximaal de kostprijs te laten zijn. Is het voorgaande juist?

Voor een bij mij bekend zijnde cliënt (20 uur zorg per week) was dit reden om uw college in deze om opheldering te vragen. Deze cliënt kreeg middels een brief van mevr. Beukman wel uitleg over de wijze van totstandkoming van de gang van zaken, maar geen uitleg waarom circa vijf maanden bijna 9 euro per uur, 180 euro per week meer moest worden betaald dan de kostprijs. Noch werd verklaard wat de motivatie was waarom bij deze kennelijke omissie geen terugbetaling plaatsvond van de betalingen boven de kostprijs. Vindt uw college met ondergetekende dat restitutie van het bedrag betaald boven de kostprijs redelijk en billijk zou zijn? 

Wat de BSD-fractie bevreemd, is dat zonder aankondiging de uurprijs met 75 % werd verhoogd zonder dat schriftelijk gewezen werd op de mogelijkheid tot een heroverweging te komen of een dergelijke verhoging de financiële draagkracht van een cliënt te boven zou gaan. Is uw college met de BSD-fractie van mening dat ingeval van een dergelijke verhoging de betrokken cliënten vooraf op de hoogte dienen te worden gebracht van de verhoging en van de mogelijkheid te komen tot een heroverweging van de draagkracht van betrokken cliënten? 

Graag een schriftelijke beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *