HERVERDELING BUDGETTEN BRABANTSE DELTA, KENMERK LK/80090

 


 

Bergen op Zoom, 10 november 2008 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: herverdeling budgetten Brabantse Delta van Bergse projecten, ons kenmerk LK/80090

 

Geacht College, 

Het DB van het waterschap Brabantse Delta doet aan het AB het voorstel om te komen tot een herverdeling van budgetten in het project: “Kreken Steenbergen-Ligne”. Feitelijk betekent dit voor de gemeente Bergen op Zoom dat binnen het kader van het plan ‘realisatie West Brabantse Waterlinie’ de inrichting van de Grote Melanen komt te vervallen. Besparing € 300.000. 

Tevens wordt in het voorstel aan het AB voorgesteld de participatie van het waterschap in een duurzame ontwikkeling van ‘De Heide’ niet door te laten gaan. Besparing voor het waterschap € 861.000. 

De vragen van de BSD-fractie zijn: 

– was/is uw college hier van op de hoogte? 

– wat betekenen deze bezuinigingen van het waterschap voor de realisering van de inrichting van de Melanen en de planontwikkelingen rond ‘De Heide’? 

Graag een schriftelijke beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *