VERKEERSSTROMEN 2, KENMERK LK/80091

 


 

Bergen op Zoom, 15 november 2008 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Verkeersstromen 2, ons kenmerk LK/80091 

 

Geacht College, 

Dank voor uw antwoord d.d. 14 november 2008 op onze brief Verkeersstromen d.d. 29 september 2008. Met genoegen heeft de BSD-fractie kennisgenomen van uw voornemen de Nieuw Beijmoerseweg in te gaan richten als 60km/uur weg. De BSD-fractie moet echter uit uw brief constateren dat onze brief niet geheel begrepen is. Een deel van de Ringersweg is geen éénrichtingsverkeerweg, maar een tweerichtingsverkeerweg. Namelijk het deel dat overgaat in de Nieuw Beijmoerseweg. Daar wordt wel degelijk met enige regelmaat gekeerd, hetgeen niet verwonderlijk is, omdat zoekend verkeer denkt dat het de Ringersweg is waar zij een bestemming zoeken. 

Het verzoek tot overweging tot gedeeltelijke naamswijziging richt zich op dat deel van de Ringersweg dat een tweerichtingsweg is en waaraan wel degelijk een aantal woonhuizen staan. Het is volstrekt onlogisch dat op het oog twee totaal verschillende wegen die een hoek van 90 graden maken dezelfde naam dragen en komende van de Randweg-West gaande in de richting Tholen,verkeerstechnisch niet in elkaars verlengde liggen. 

Graag een schriftelijke beantwoording 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *