CRITERIA DE ZUIDWESTER, KENMERK LK/80094, ARTIKEL 39 VRAGEN

 


 

Bergen op Zoom, 29 november 2008 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Criteria De Zuidwester, ons kenmerk LK/80094, artikel 39 vragen.

 

Geacht College, 

Recent benaderde mij een dakloze jongere (naam en paspoortnummer bij ondergetekende bekend) met de klacht dat hij geen ‘adres kon krijgen’ bij de stichting De Zuidwester. Hij kwam op ondergetekende (licht) verstandelijk gehandicapt over en claimde recht te hebben op een wajonguitkering. Benodigd daarvoor zou een (post)adres zijn. Zijn moeder woont beschermd/begeleid in Bergen op Zoom. Hij verbleef bij zijn vader elders die hem, naar zijn zeggen, mishandelde. Nu is hij zwervend en overnacht, naar zijn zeggen, soms in een kraakpand in Hoogerheide. Hij heeft een drugsverleden, maar claimt er al enige tijd vanaf te zijn. De Zuidwester zou hem, naar zijn zeggen, een adres onthouden omdat hij afkomstig zou zijn van elders. Elders is echter voor hem de verkeerde plaats want dan vervalt hij, volgens hem, te gemakkelijk in de verkeerde gewoonte (drugsgebruik). Zijn er criteria voor opvang van jongeren in dit soort kommervolle omstandigheden? Zo ja, welke zijn deze? Mocht zijn lezing juist zijn, wat is dan de oplossingsrichting voor deze jongere wiens moeder in Bergen op Zoom verblijft? 

Graag een schriftelijke beantwoording, een snelle actie mag ook. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *