RAADSVOORSTEL UITBREIDING CAMPING DE BERGSE HOEVE RVB08-0111, KENMERK LK/80095

 


 

Bergen op Zoom, 15 december 2008 

Aan de gemeenteraadsleden 

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Raadsvoorstel uitbreiding camping De Bergse Hoeve RVB08-0111 

ons kenmerk LK/80095 

 

Beste collega’s, 

Met verbazing heb ik kennisgenomen van de omslag in het denken van de collegepartijen omtrent het besluit inzake de uitbreiding van de camping De Bergse Hoeve. Kennisnemende van de recente RMD rapportage kan ik niet anders dan constateren dat dit rapport het voorbeeld is van het betere plak- en kopieerwerk met maar één doel: draagvlak creëren voor een uitbreiding die niet past in een acceptabel beleid. Als voorbeeld de beantwoording van de brief van het actiecomité (notitie van de RMD d.d. 11 november 2008). Het antwoord bij vraag 5 is een vrijwel geheel citaat uit een streekgewestelijke rapportage van 13 mei 1996 (kopie bij ondergetekende opvraagbaar c.q. in te zien). Deze streekgewestelijk rapportage is gebaseerd op een berekening volgens het rekenmodel Railverkeer standaardmodel 2. 

Op 29 oktober 1998 zijn er in opdracht van de RMD door Haskoning metingen verricht die uitwezen dat het verschil niet maximaal 1 dB bedroeg (uitkomst berekeningen) maar maximaal 6 dB, waarvan maximaal 3 dB fysisch verklaarbaar was. Tevens bleek uit deze metingen een significante verhoging in de hogere tertsbanden (zeer storend en irriterend). Ook dit rapport is bij mij opvraagbaar c.q. ter inzage. 

In een akoestisch onderzoek van Haskoning d.d. mei 1999 is de conclusie te vinden: “het is niet mogelijk exact te bepalen hoe groot de bijdrage vanwege de reflectie tegen de afvalbergen is”. Ook dit is in strijd met het gestelde onder antwoord 5. Ook dit rapport is bij mij opvraagbaar c.q. ter inzage. 

Tevens blijkt uit een brief van het Streekgewest d.d. 11 juli 1996 dat de tekst “met het oor niet waarneembaar” niet zo was bedoeld en het geluid wel degelijk “zeer hinderlijk is”. Ook deze teksten zijn bij mij ter inzage. Kortom, de rapportage waarop nu een aantal fracties hun akkoord dreigen te gaan baseren lijkt misleidend en valselijk en deels gebaseerd op achterhaalde rekenresultaten en niet gebaseerd op gemeten feiten. 

Beste collega’s, de insprekers van de afgelopen commissievergadering hadden de verwachting (gebaseerd op de reacties op mijn initiatiefvoorstel) dat u tegen het besluit zou gaan stemmen en wilden de commissie niet onnodig lastigvallen met een uitgebreide inspraakreactie. Nu dit besluit genomen dreigt te worden op een deels onjuiste voorstelling van zaken, verzoek ik u dit besluit wederom uit te stellen en nader kennis te nemen van de feiten. 

Met collegiale groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *