LEX SILENCIO POSITIVO, KENMERK LK/80097

 


 

Bergen op Zoom, 31 december 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

Betreft: Lex Silencio Positivo, ons kenmerk LK/80097.

Geacht College,

Op 21 november jl. is het kabinet akkoord gegaan met het voorstel om bedrijven en burgers vaker automatisch een vergunning te verlenen als de Overheid niet op tijd een beslissing heeft genomen. Bovenop de 21 vergunningenstelsels van het Rijk waar de zogenoemde ‘Lex Silencio Positivo’ al van toepassing was, worden nu 24 andere stelsels toegevoegd. De toepassing van de Lex Silencio Positivo op autonome vergunningenstelsels van decentrale overheden wordt op dit moment nog bekeken. In ieder geval zullen decentrale overheden voor de vergunningenstelsels die onder de Dienstenrichtlijn vallen voor eind 2009 de Lex Silencio Positivo moeten toepassen, tenzij een dwingende reden van algemeen belang het kan rechtvaardigen dat een vergunning niet van rechtswege wordt verleend.

Gelet op het voorgaande rijst de vraag hoe de gemeente Bergen op Zoom zich voorbereidt op de nieuwe situatie en gaat voorkomen dat bedrijven en burgers op deze wijze vergunningen bekomen die niet in het algemeen belang zijn of strijdig zijn met de belangen en doelstellingen van de gemeente Bergen op Zoom. Hierbij is ook van belang dat belangen van derden voldoende gewaarborgd dienen te worden. Hoe bereidt de gemeente Bergen op Zoom zich voor op de komende situatie en welke kosten gaat de nieuwe situatie veroorzaken?

Graag beantwoording middels een raadsmededeling.

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *