TOERISTENBELASTING, KENMERK LK/90012

 

 


Bergen op Zoom, 9 april 2009    

 

Aan het College van

Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Toeristenbelasting, kenmerk LK/90012.

  

Geacht College, 

–         Hoe komt een forfaitaire berekeningswijze en heffing per belastingplichtige tot stand van de toeristenbelasting? De verordening toeristenbelasting geeft daarop geen antwoord.

–         Is er per belastingplichtige campinghouder een inventarisatie geweest van het aantal slaapplaatsen per geplaatste stacaravan?

–         Zo nee. Hoe kan het dat de gemeente standaard iedere stacaravan aanslaat voor 3 personen? 

Nu de gemeente in haar verordening zelf een onderscheid heeft aangebracht in aanslagen met als grondslag 2 of 3 personen dient uitgelegd te kunnen worden hoe men tot een gedifferentieerde aanslag kan komen. Van de belastingplichtige campinghouders is geen reactie of bezwaar te verwachten, omdat zij de heffing in rekening brengen bij de standplaatshouders. Zij hebben dus zelf geen financieel belang. De gemeente dient zelf zorg te dragen dat haar heffing rechtvaardig en juist is. Het standaard opleggen van een heffing gebaseerd op 3 personen per stacaravan voldoet naar het inzicht van de BSD-fractie niet aan een rechtmatigheids/rechtvaardigheidsvereiste. 

Graag een schriftelijke beantwoording ex artikel 39. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *