VRAGEN BERGSE HAVEN 2, KENMERK LK/90044

 


Bergen op Zoom, 25 september 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders en het Presidium
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Ex artikel 39 vragen Bergse Haven 2, ons kenmerk LK/90044

Geacht College,

Nu de rekenkamercommissie van West-Brabant om haar moverende redenen haar onderzoek naar de Bergse Haven heeft gestaakt, is er geen reden meer de beantwoording van mijn ex. artikel 39 vragen d.d. 21 september kenmerk LK/90043 te verdagen tot week 47.
Nu de gemeenteraad geen haast maakt de haar bij wet opgedragen controlerende taak adequaat op te pakken, is er voor mij alle reden mijn controlerende taak ten spoedigste verder voort te zetten en mijn onderzoek naar het dossier Bergse Haven te intensiveren, in dat kader verlangt ondergetekende beantwoording van de in bijlage 1 en 2 (nogmaals bijgevoegd) verwoordde vragen uiterlijk in de voor artikel 39 staande termijn. Zodat ik de antwoorden kan betrekken bij een door mij voorgenomen interpellatie op 22 oktober of 9 november 2009.

Uw beantwoording afwachtend,

Hoogachtend,

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.