DETAILS 44, KENMERK LK/90045

 


Bergen op Zoom, 26 september 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders en het Presidium
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Details 44, ons kenmerk LK/90045

Geacht College,

De wereld heeft weer kunnen genieten van een prachtig openlucht spektakel “De Markiezinnen”. Een spektakel waarvoor de organisatoren en alle vrijwilligers een groot compliment verdienen. Dan is het jammer dat er ook inwoners zijn voor wie een klein, vermijdbaar detail, een probleem is dat gedurende weken hun leefgenoegen aantast. Dit keer geen klacht over geluid of overlast maar over het tot een week na het spektakel blokkeren door gebruik als o.a. opslagplaats van twee invalidenparkeerplaatsen op het Mineurplein. Waar op andere plaatsen zoals het Sint Catharinaplein invalidenparkeerplaatsen bij evenementen verplaatst worden was dat nu op het Mineurplein niet het geval. Ook klagen door een getroffen bewoonster bij de geëigende instanties leverde geen enkel resultaat op. Dat kan anders. Bij een volgend evenement, graag bij de vergunningverlening aandacht voor deze problematiek. Voor een illustratie een foto genomen omstreeks 9.45 uur op 26 september.

Ook vraagt de BSD-fractie aandacht voor een reeds langere tijd bestaand overlast probleem. De Rozemarijnstraat nabij de hoek met de Wouwsestraat is ernstig vervuild met duivenpoep (zie foto’s). De gebruikers/eigenaren van de overlast gevende panden voelen zich klaarblijkelijk niet verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Bewoners en bedrijven met een ingang aan de Rozemarijnstraat ervaren de overlast. De overlast kan ook mogelijke klanten van de bedrijven afschrikken de Rozemarijnstraat te betreden. Als het warm is zoals op sommige zomerse dagen stinkt het en voor mensen met sommige longaandoeningen is het meer dan hinderlijk.
De foto’s zijn ook te bekijken op de website www.bsdboz.nl onder brieven/gemeente.

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

DCF 1.0 DCF 1.0 DCF 1.0


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.