WEB KOFFIESHOP, KENMERK LK/90047

 


Bergen op Zoom, 3 oktober 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders en het Presidium
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Koffieshops, ons kenmerk LK/90047

Geacht College,

De koffieshops zijn nu 2 weken gesloten en de ‘succesverhalen’ verschijnen in de media. De BSD-fractie constateert enige zelfgenoegzaamheid bij het gemeentebestuur en de politie. Hier is slechts beperkt enige grond voor. Ja, de parkeerdruk is verminderd. De toestroom van Belgen en Fransen is beperkt. De straathandel is in tegenstelling tot het gemelde ‘succes’ wel degelijk toegenomen op plaatsen waar de intensievere politiecontroles niet of slechts beperkt effect hebben. Waterbedeffecten doen zich wel degelijk voor. Mij bereiken klachten van lokale gebruikers. Die zijn nu aangewezen op de illegale straathandel. Deze lokale gebruikers zien een kwaliteitdaling van het aanbod en een prijsstijging. Ook het moeten aanspreken van onbekenden ervaren zij als bedreigend.
Vooral ouderen die de waren medicinaal gebruiken voelen zich het slachtoffer. Ook andere lokale gebruikers voelen zich het slachtoffer. Zij zijn nu aangewezen op mindere kwaliteit en hogere prijzen van deels onbekende en gewantrouwde leveranciers.

In hun beleving zijn er alternatieve mogelijkheden om de lokale gebruikers te kunnen voorzien zonder terugkeer van de ‘overlastverschijnselen’ veroorzaakt door buitenlandse kopers. Vanuit de kring van lokale gebruikers is de suggestie gedaan om te komen tot de opening van één of enkele lokale ‘web-koffieshops’. Bestellingen en betalingen uitsluitend via internet. IP adres, huisadres en bankrekeningnummer zijn dan bekend. Omzet en verschuldigde BTW kan dan exact worden vastgesteld (de belastingdienst is dus ook blij). Aflevering dient dan uitsluitend zonder contante betaling via het postadres/brievenbus plaats te vinden. Deze service is op die wijze te beperken tot lokale en eventueel regionale Nederlandse adressen. Geen parkeeroverlast, geen geluidsoverlast, de belastingdienst komt aan zijn trekken, de handel wordt meer gereguleerd, illegaliteit beperkt en lokale gebruikers worden bediend op een wijze die hen meer zekerheid biedt op een veilig product voor een acceptabele prijs.

Voor de BSD-fractie het overwegen waard.

Uw denken afwachtend.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.