INFRASTRUCTUREN ROND DE AAN TE LEGGEN A4, KENMERK LK/90048

 


Bergen op Zoom, 13 oktober 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Infrastructuren rond de aan te leggen A4, ons kenmerk LK/90048

Geacht College,

Vanuit het gebied ten westen en ten oosten van het nog aan te leggen A4-gedeelte bereiken ons van gevestigde (glas)tuinbouw en agrarische ondernemers verontruste geluiden over de verkeersontsluitingen van hun bedrijven, alsmede de te verwachten problemen ten aanzien van een efficiënte afwikkeling van hun vervoersbewegingen. Het voorgaande geldt in het bijzonder in samenhang met de verkeersveiligheid van zowel het landbouwverkeer als de vermenging met langzaam verkeer zoals schoolgaande fietsers. Deze ondernemers verwachten problemen indien het viaduct over de Westlandse Langeweg niet een zodanige breedte zou krijgen dat landbouwverkeer en vrachtverkeer elkaar op dat viaduct niet veilig zouden kunnen passeren. De ervaringen met het viaduct over de Schansbaan versterkt hun verontrusting.

Zij voorzien ook problemen bij de aansluiting op de A4 van de parallelweg langs de A4 bij Klutsdorp, indien deze geheel of gedeeltelijk zou samenvallen met fietsverkeer dat komende van een fietsbrug zich met grote snelheid en vaak massaal zou mengen met het vrachtverkeer en landbouwverkeer.

Nu verkeert de planvorming in de tekenfase. Nu kan de inbreng van partijen nog verwerkt worden zonder de hoge kosten van maatregelen als het kalf verdronken is.

De BSD-fractie verzoekt uw college om samen met de gemeente Steenbergen, Rijkswaterstaat Noord-Brabant en de provincie Noord-Brabant en de betrokken (glas)tuinbouw-, agrarische- en transportondernemingen om de tafel te gaan om te komen tot een zodanige opzet van de infrastructurele aanpassingen in het kader van de aanleg van het resterende deel van de A4 dat een efficiënte en verkeersveilige bedrijfsvoering voor alle betrokken ondernemers mogelijk blijft.

Uw handelen afwachtend.

Met vriendelijk groet,

Louis van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.